Sebekoučink jako nástroj osobního rozvoje (původní termín konání 13. 9. 2023)

Změna termínu konání

12.12.2023 - 12.12.2023
variabilní symbol: 23207

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Všichni zaměstnanci v jakémkoliv pracovním poměru a na jakékoliv pozici.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je představit principy koučování a seznámit účastníky s metodami, které mohou využít pro sebekoučování, a to zážitkovou formou v kombinaci s teorií.

Možnosti hlubšího sebepoznání či pochopení reality spolu s identifikací skutečných přání a potřeb napomáhá k lepšímu rozhodování a nastavení cílů jak v osobním, tak

v pracovním životě.

OBSAH SEMINÁŘE

• Teorie koučování - pravidla, principy, struktura koučovacího interview.
• Možnosti sebetestování – praktické cvičení.
• Ukázky koučovacích metod – osobní prožitek účastníků.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Bc. Ivana Šmucrová, MBA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se