Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace

14.11.2024 - 14.11.2024
variabilní symbol: 24288

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Ředitele, interní auditory, ekonomy a účetní příspěvkových organizací a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámení se základními oblastmi vnitřní kontroly příspěvkové organizace pomocí vzorové směrnice s variantními řešeními. Vysvětlení schvalovacích postupů v praxi příspěvkové organizace s ohledem na současný stav legislativy. Upozornění na vhodné náležitosti vnitřních směrnic.

OBSAH SEMINÁŘE

Úvod – legislativní rámec

  • Řídící kontrola.
  • Předběžná řídící kontrola.
  • Schvalovací postupy při předběžné řídící kontrole.
  • Řízení rizik.
  • Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a kritéria „3E“.
  • Průběžná a následná řídící kontrola.
  • Přílohy směrnice.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Petr Sikora

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se