Role útvaru IA v organizaci podle Globálních standardů IA

Nový
Globální standardy

16.12.2024 - 16.12.2024
variabilní symbol: 24341

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, samostatně praktikující auditor

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s mandátem funkce IA a jeho zabudováním do systému řízení organizace. V souladu s Globálními standardy IA bude vymezena odpovědnost a pravomoci vedoucího interního auditu / samostatného auditora, požadavky na vnitřní předpisy pro IA, sestavení strategie IA vzhledem k charakteru práce a možným produktům a zakázkám IA.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Rámcové seznámení s Globálními standardy.
  • Statut IA, postavení, pravomoci a odpovědnosti IA.
  • Charakter práce IA a jeho popsání v Mandátu IA.
  • Produkty IA, typy auditorských zakázek ve Strategii IA.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se