Roční zpráva interního auditu, co tam patří a na co nezapomenout

12.12.2023 - 12.12.2023
variabilní symbol: 23331

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, manažery a senior interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem webináře je projít s vedoucími a manažery IA požadavky na roční hodnotící reporting činnosti interního auditu pro vedení organizace. Na základě požadavků legislativy a Standardů IA bude doporučen rámcový obsah zprávy, zejména vyhodnocení plnění Statutu IA, střednědobého a ročního plánu IA, zhodnocení ŘKS a RM na základě povedených auditů a vyhodnocení Programu kvality IA. Na základě zkušeností lektor upozorní na body požadované Standardy IA, které se často opomíjí.

OBSAH SEMINÁŘE

• Roční zpráva IA hodnotící IA v organizaci za uplynulý rok.
• Úloha roční zprávy IA při vyhodnocení ŘKS a RM.
• Vyhodnocení programu kvality v roční zprávě IA.
• Další požadavky na roční zprávu IA.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se