Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů

23.10.2024 - 24.10.2024
variabilní symbol: 24261

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Definice podvodů.
  • Indikátory podvodů.
  • Předcházení podvodnému jednání.
  • Zvládání rizikových oblastí podvodů.
  • Odhalování podvodů.
  • Práce s riziky podvodu.
  • Šetření interního auditu.
  • Auditorské postupy pro vyšetření podvodu.
  • Forenzní vyšetřování.
  • Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Radek Ščotka, MBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)

Přihlásit se