Řízení rizik modelů (model governance)

6.12.2023 - 6.12.2023
variabilní symbol: 23317

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v bankách a finančních subjektech s významným využitím modelů a automatizace v systému řízení rizik a interních procesech s dopadem do operačního rizika.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je uvést posluchače do problematiky model governance. První část semináře je věnována obecným otázkám řízení modelů, rizik modelů a regulatornímu rámci. V druhé části se výklad zaměřuje na klíčové části životního cyklu modelu (iniciace modelu, vývoj modelu, validace modelu, implementace modelu, použití modelu, vyřazení modelu).

OBSAH SEMINÁŘE

• Úvod do model governance a relevantní regulace.
• Definice rizika modelu a klíčové ukazatele řízení.
• Rámec řízení rizik modelu.
• Životní cyklus modelu: iniciace modelu, vývoj modelu, validace modelu, implementace modelu, použití modelu, vyřazení modelu.
• Iniciace, vývoj a validace modelu (model initiation, development and validation).
• Implementace, použití a monitoring modelu (model implementation, use and monitoring).
• Vyřazení modelu (model retirement).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Mgr. Ing. Štěpán Pekárek, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se