Registr smluv - audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy

4.12.2023 - 4.12.2023
variabilní symbol: 23312

ÚROVEŇ

Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné sféry.

URČENO PRO

Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat problematiku zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné správy.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv na zveřejňování smluv a rizika spojená s nezveřejněním nebo neúplným zveřejněním.

OBSAH SEMINÁŘE

Rozbor jednotlivých ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, která se dotýkají:
• subjektů u nichž existuje zveřejňovací povinnost smluv,
• výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvy,
• identifikace povinného obsahu, metadat a zveřejňovacích formátů dokumentů,
• důsledky nezveřejnění a neúplného a nesprávného zveřejnění,
• jak provést audit a kontrolu zvěřejňovací povinnosti tak, aby měly IA nebo kontrola přiměřenou jistotu ověření dat.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se