Publikace Publikace k prodeji Nabídka

dostupné v knižní podobě

Níže uvedené publikace si můžete objednat nebo osobně převzít po předchozí domluvě v kanceláři ČIIA.

Inventarizace a vybrané účetní jednotky

Miluše Korbelová, LUCA AUDIT s.r.o. 2021, 102 stran

ukázka z publikace

242 Kč ks

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereza Koucká Höfferová, Andrea Vuongová, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2021, 304 stran

ukázka z publikace

450 Kč ks

Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Vladimír Smejkal, Tomáš Sokol, Kodl Jindřich, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2019, 378 stran

ukázka z publikace

490 Kč ks

GDPR pro praxi

Jiří Navrátil a kolektiv, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2018, 340 stran

ukázka z publikace

294 Kč ks

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

2. aktualizované a doplněné vydání

Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kolektiv, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2017, 640 stran

ukázka z publikace

890 Kč ks

Registr smluv

Praktická příručka

Martin Kraus, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2020, 234 stran

ukázka z publikace

320 Kč ks

Zákon o zpracování osobních údajů

Praktický komentář

Ján Bača, Radek Buršík, Jakub Klodwig, Alice Selby, Jan Svoboda, Veronika Šípošová, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2020, 368 stran

ukázka z publikace

490 Kč ks

Corporate Compliance

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

JUDr. Pavel Koukal, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. 2019, 98 stran

2 739 Kč ks

Mapa Mezinárodních standardů profesní praxe interního auditu

Aktualizace 2017

Český institut interních auditorů, Český institut interních auditorů 2017, 1 stran

40 Kč ks

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

2017

The IIA, Inc., překlad ČIIA, Český institut interních auditorů 2017, 324 stran

ukázka z publikace

990 Kč ks

Lessons Learned on the Audit Trail

Richard F. Chambers, The Institute of Internal Auditors Research Foundation 2014

460 Kč ks

Průvodce účetnictvím veřejných financí

Ing. Danuše Prokůpková, Český institut interních auditorů 2016, 272 stran

ukázka z publikace

575 Kč ks

Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru

Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014, 183 stran

460 Kč ks
150 Kč ks

Kontrola a audit

ve finančních institucích, pojišťovnách

Pavel Schránil, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2010, 70 stran

205 Kč ks

Procesně řízená organizace

Václav Řepa, Grada Publishing 2012

369 Kč ks

Zlepšování podnikových procesů

Alena Svozilová, Grada Publishing 2011, 232 stran

ukázka z publikace

319 Kč ks

Audit podniku a jeho operací

Jiří Dvořáček, C.H. BECK 2005, 165 stran

440 Kč ks

Outsourcing a offshoring podnikatelských činností

Jiří Dvořáček, Ladislav Tyll, C.H. BECK 2010, 183 stran

ukázka z publikace

410 Kč ks

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty

Aneb průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou

Ing. Vladimír Hruška, Bilance, s.r.o. 2010, 560 stran

440 Kč ks