Publikace Publikace k prodeji Nabídka

dostupné v knižní podobě

Níže uvedené publikace si můžete objednat nebo osobně převzít po předchozí domluvě v kanceláři ČIIA.

Corporate Compliance

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

JUDr. Pavel Koukal, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. 2019, 98 stran

2 739 Kč ks

Mapa Mezinárodních standardů profesní praxe interního auditu

Aktualizace 2017

Český institut interních auditorů, Český institut interních auditorů 2017, 1 stran

40 Kč ks

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

2017

The IIA, Inc., překlad ČIIA, Český institut interních auditorů 2017, 324 stran

ukázka z publikace

990 Kč ks

Lessons Learned on the Audit Trail

Richard F. Chambers, The Institute of Internal Auditors Research Foundation 2014

460 Kč ks

Průvodce účetnictvím veřejných financí

Ing. Danuše Prokůpková, Český institut interních auditorů 2016, 272 stran

ukázka z publikace

575 Kč ks

Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru

Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014, 183 stran

460 Kč ks

Metodická pomůcka k zabezpečení Programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě

Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů

Kolektiv autorů, Český institut interních auditorů 2014, 84 stran

345 Kč ks
150 Kč ks

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

Vladimír Králíček a Jan Molín, Wolters Kluwer 2014, 231 stran

ukázka z publikace

380 Kč ks

Kontrola a audit

ve finančních institucích, pojišťovnách

Pavel Schránil, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2010, 70 stran

205 Kč ks

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát, Wolters Kluwer 2010, 160 stran

ukázka z publikace

228 Kč ks

Rizika v komerční praxi

František Janatka a kolektiv, Wolters Kluwer 2011, 320 stran

ukázka z publikace

394 Kč ks

Zákon o veřejných zakázkách

Komentář

Vilém Podešva, Miloš Olík, Martin Janoušek, Jakub Stránský, Wolters Kluwer 2011, 648 stran

803 Kč ks

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Komentář

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Wolters Kluwer 2012, 184 stran

ukázka z publikace

350 Kč ks

Procesně řízená organizace

Václav Řepa, Grada Publishing 2012

369 Kč ks

Zlepšování podnikových procesů

Alena Svozilová, Grada Publishing 2011, 232 stran

ukázka z publikace

319 Kč ks

Audit podniku a jeho operací

Jiří Dvořáček, C.H. BECK 2005, 165 stran

440 Kč ks

Outsourcing a offshoring podnikatelských činností

Jiří Dvořáček, Ladislav Tyll, C.H. BECK 2010, 183 stran

ukázka z publikace

410 Kč ks

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví

6. aktualizované vydání, Obsahuje CD

František Louša, Grada Publishing 2014, 128 stran

399 Kč ks

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty

Aneb průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou

Ing. Vladimír Hruška, Bilance, s.r.o. 2010, 560 stran

440 Kč ks

Vnitřní kontrolní systém

Významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek

Vladimír Schiffer, Wolters Kluwer 2009

355 Kč ks

Auditing pro manažery

aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka

Libuše Müllerová, Wolters Kluwer ČR 2013, 176 stran

360 Kč ks

Zákon o auditorech. Komentář

Vladimír Králíček, Wolters Kluwer ČR 2009, 140 stran

205 Kč ks