Publikace Časopis Interní auditor O časopisu

ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR

 

  • Časopis Interní auditor je profesním čtvrtletníkem Českého institutu interních auditorů, který vychází od roku 1997.
  • V případě tisku je náklad 1500 výtisků. Časopis je určen interním auditorům (přičemž asi 50% z nich je z oblasti veřejné správy), zasílán vybraným knihovnám, ECIIA a The IIA, distribuován předplatitelům a rozdáván na hromadných akcích ČIIA. Okolo 80 čtenářů je ze Slovenské republiky.
  • Dostupnost online časopisu (aktuální číslo pouze pro členy ČIIA) s možností stažení do svých elektronických zařízení (ve formátu pdf).
  • Obsahuje anglické anotace.
  • V redakční radě časopisu působí odborníci z poradenských společností, bankovnictví, pojišťovnictví nebo veřejné správy.
    V případě, že se chcete aktivně podílet na tvorbě časopisu, kontaktujte Ing. Daniela Häuslera (hausler@interniaudit.cz).
  • Každé číslo je věnováno jednomu tématu, přičemž pro rok 2022 jsou to následující témata:
Číslo Téma Termín distribuce a forma
1/2023: Střet zájmů

Březen 2023
2/2023: Kvalita výkonu funkce interního auditu
Červen 2023
3/2023:
Září 2023 / Tištěná forma
4/2023:
Prosinec 2023
Online časopis je k dispozici: ZDE.