Publikace Časopis Interní auditor O časopisu

ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR

 

  • Časopis Interní auditor je profesním čtvrtletníkem Českého institutu interních auditorů.
  • Náklad 1500 výtisků. Časopis je určen interním auditorům (přičemž asi 50% z nich je z oblasti veřejné správy), zasílán vybraným knihovnám, ECIIA a The IIA, distribuován předplatitelům a rozdáván na hromadných akcích ČIIA. Okolo 80 čtenářů je ze Slovenské republiky.
  • Dostupnost online časopisu (aktuální číslo pouze pro členy ČIIA) s možností stažení do Vašich elektronických zařízení (ve formátu pdf).
  • Vychází od roku 1997.
  • Anglické anotace.
  • V redakční radě časopisu působí odborníci z poradenských společností, bankovnictví, pojišťovnictví nebo veřejné správy.
  • Každé číslo je věnováno jednomu tématu, přičemž pro rok 2019 jsou to následující témata:
Číslo Téma Termín distribuce
1 a 2/2020 - výroční dvojčíslo k 25letům ČIIA

Květen 2020
3/2020
Září 2020
4/2020

Prosinec 2020

Online časopis je k dispozici: ZDE.