Publikace Knihovna Přehled titulů

Seznam publikací v knihovně ČIIA

Knihovna ČIIA - kontaktní osoba: Petra Škvorová, telefon: 224 919 361, Karlovo nám. č.3, 120 00 Praha 2

Ev.č. Titul / autor / vydal
644 Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2020; rozsah 55
643 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Komentář
Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti pr&a

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2018; rozsah 251
642b Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereza Koucká Höfferová, Andrea Vuongová
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v roce 2021; rozsah 304
642a Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereza Koucká Höfferová, Andrea Vuongová
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v roce 2021; rozsah 304
641 Zákon o veřejných zakázkách
Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Miloš Olík, Martin Janoušek, Jakub Stránský
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2011; rozsah 631
640 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Komentář
Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti pr&a

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2012; rozsah 169
639b Zákon o auditorech
Komentář

Vladimír Králíček
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2009; rozsah 122
639a Zákon o auditorech
Komentář

Vladimír Králíček
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2009; rozsah 122
639 Zákon o auditorech
Komentář

Vladimír Králíček
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2009; rozsah 122
638 Rizika v komerční praxi
František Janatka a kolektiv
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2011; rozsah 316
637b Kontrola ve veřejné správě
Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2010; rozsah 158
637a Kontrola ve veřejné správě
Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2010; rozsah 158
637 Kontrola ve veřejné správě
Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2010; rozsah 158
636b Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání
Libuše Müllerová
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2013; rozsah 175
636a Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání
Libuše Müllerová
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2013; rozsah 175
636 Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání
Libuše Müllerová
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2013; rozsah 175
635b Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Vladimír Králíček, Jan Molín
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2014; rozsah 228
635a Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Vladimír Králíček, Jan Molín
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2014; rozsah 228
635 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Vladimír Králíček, Jan Molín
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2014; rozsah 228
634 Organizační kultura a její změna
Doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2010; rozsah 238
633 Data Analysis and Sampling Simplified: A Practical Guide for Internal Auditors
Donald A. Dickie, PhD
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 166; rozsah 2019
632 Agile Auditing: Transforming the Internal Audit Process
Risk A. Wright Jr., CIA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 133
631 Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide
2nd Edition

J. Mike Jacka, CIA a Peter R. Scott, APR
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 194
630 Internal Audit of the Future: The Impact of Technology Innovation
A. Michael Smith
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 72
629 Sawyer´s Internal Auditing / Enhancing and Protecting Organizational Value
7th Edition

The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 380
628 New Auditor´s Guide to Internal Auditing
Bruce R. Turner, AM, CRMA, CISA, CFE
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 238
627 A Journey into Auditing Culture / A Story and a Practical Guide
Susan Jex, FRSA and Eddie J. Best, FCA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 76
626 The Speed of Risk / Lessons Learned on the Audit Trail
2nd Edition

Richard. F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2019; rozsah 242
625 Jak vítězit nad riziky
Jiří Kruliš
Linde Praha, akciová společnost v roce 2011; rozsah 561
624b Audit
PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, a.s. v roce 2019; rozsah 82
624a Audit
PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, a.s. v roce 2019; rozsah 82
623 Auditing
Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv
Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica v roce 2014; rozsah 458
622 Wayfinding: Stories of Internal Audit Leaders Navigating to Success
Sandra Johnson
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2018; rozsah 118
621 Managing Risk in Uncertain Times: Leveraging COSO´s New ERM Framework
Paul J. Sobel, CIA, QIAL, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2018; rozsah 90
620 Data Analytics: A Road Map for Expanding Analytics
Richard Cline, Ward Melhuish, CSSGB and Meredith Murphy, CFE, CAMS
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2018; rozsah 100
619 Practical Enterprise Risk Management: Getting to the Truth
Larry L. Baker, CRMA, CCSA, CPA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2018; rozsah 126
618 The Internal Auditor´s Guide to Risk Assessment, 2nd Edition
Rick A. Wright Jr., CIA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2018; rozsah 158
617 Auditing and Disruptive Technologies
Thomas Sanglier, CIA, CPA, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2018; rozsah 90
616 Management rizik projektů
Michal Korecký a Václav Trkovský
Grada Publishing, a.s. v roce 2011; rozsah 583
615 Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Fourth Edition
Urton L. Anderson, PhD, CIA, CRMA, CGAP, CCEP; Michael J. Head, CIA, CPA, CMA, CBA, CISA; Sridhar Ramamoorti, PhD, CIA, CPA, CFE, MAFF; Cris Riddle, MA, CIA, CRMA; Mark Salamasick, CIA, CISA, CRMA, CSP and Paul J. Sobel, CIA, QIAL, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2017; rozsah 15 Chapters
614 Assessing and Managing Strategic Risks
Richard J. Anderson and Mark L. Frigo
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2017; rozsah 152
613 Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector
Elizabeth MacRae, CGAP a Bruce C. Sloan, CPA, CA, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2017; rozsah 133
612 COSO Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance
+ Executive Summary
+ Appendices

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission v roce 2017; rozsah 110
611 Message, Brand, and Dollars: Auditing Marketing Operations
J. Mike Jacka, CIA a Peter R. Scott, APR, CAE
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2017; rozsah 172
610 Auditing the Procurement Function, 2nd Edition
David O´Regan, CIA, FCA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2017; rozsah 108
609 Performance Auditing: Measuring Inputs, Outputs, and Outcomes
Ronell B. Raaum, Stephen L. Morgan, Colleen G. Waring
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2016; rozsah 298
608 Risky Business: Principles of Auditing Property and Casualty Insurance
Seth A. Davis
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2016; rozsah 141
607 Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors
Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundation v roce 2017; rozsah 143
606 Informační bezpečnost
Josef Požár
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v roce 2005; rozsah 309
605 CBOK REPORT / Voice of the Customer: Stakeholders´Messages for Internal Audit
Angela Witzany, CIA, QIAL, CRMA a Larry Harrington, CIA, QIAL, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 11
604 CBOK REPORT / Six Audit Committee Imperatives: Enabling Internal Audit to Make a Difference
Jim DeLoach a Charlotta Löfstrand Hjelm, CIA, QIAL
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016
603 CBOK REPORT / Promotin and Supporting Effective Organizational Governance: Internal Audit´s Role
Sridhar Ramamoorti, PhD, CIA, CFSA, CGAP, CRMA a Alan N. Siegfried, CIA, CISA, CPA, CRMA, CCSA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 39
602 CBOK REPORT / Benchmarking Internal Audit Maturity: A High-Level Look at Audit Planning and Processes Worldwide
Mohammad Abdolmohammadi, DBA, CPA, Giuseppe D´Onza, PhD a Gerrit Sarens, PhD, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 43
601 CBOK REPORT / The Top 7 Skills CAEs Want: Building the Right Mix of Talent for Your Organization
James Rose, CIA, CRMA, CPA, CISA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 15
600 CBOK REPORT / Great Ways to Motivate Your Staff: Shaping an Audit Team that Adds Value and Inspires Business Improvement
Bruce Turner, AM, CRMA, CGAP, CISA, CFE
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 35
599 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník / ČSN ISO/IEC 27000
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha v roce 2014; rozsah 32
598 The Evolving Role of the CAE, Taking on Compliance and Erm
Margaret H. Christ, PhD, CIA a Michael A. Ricci, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2015; rozsah 44
597 Intellectual Property: Auditing the Process, 2nd Edition
James S. Fargason, CIA, LLM; CMA, CPA, CFE
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2015; rozsah 97
596 Legal Services: Auditing Internal & External Counsel, 2nd Edition
James S. Fargason, CIA, LLM, CMA, CPA, CFE
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2015; rozsah 58
595 Internal Auditing: Uncover the Myths, Discover the Value
Risk A. Wright Jr., CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2015; rozsah 62
594 Essentials World-Class Tools for Building an Internal Audit Activity, 2nd Edition - CD
Archie R. Thomas, CIA, CMA, FCMA, CFE
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016
593 Collaborative Auditing
James Pelletier, CIA, CGAP a Yuki Matsuura, CPA, CCSA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 70
592 Data Analytics: Elevating Internal Audit´s Value
Warren W. Stippich Jr., CIA, CPA, CRMA a Bradley J. Preber, CPA/CFF, CGMA, CFE, CCA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2016; rozsah 96
591b Průvodce účetnictvím veřejných financí
Ing. Danuše Prokůpková
Český institut interních auditorů v roce 2016; rozsah 272
591a Průvodce účetnictvím veřejných financí
Ing. Danuše Prokůpková
Český institut interních auditorů v roce 2016; rozsah 272
590a Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Wolters Kluwer, a.s. v roce 2014; rozsah 152
590 Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek 
Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Wolters Kluwer, a.s. v roce 2014; rozsah 152
589 Finanční analýza 5. aktualizované vydání
Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Grada Publishing, a.s. v roce 2015; rozsah 160
588 Vedení lidí, týmů a firem
RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2011; rozsah 160
587 Procesně řízená organizace
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2012; rozsah 304
586 Vedení lidí a koučování v každodenní praxi
Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Deistler, Robert Ungvari
Grada Publishing, a.s. v roce 2009; rozsah 256
585 Management rizik - Principy a směrnice / ČSN ISO 31000
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha v roce 2010; rozsah 40
584 Management rizik - Slovník (Pokyn 73) / TNI 01 0350
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha v roce 2010; rozsah 20
583 Management rizik - Techniky posuzování rizik / ČSN EN 31010
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha v roce 2011; rozsah 80
582 Průvodce pro interní audit a risk management, včetně CD
Tomáš Kafka
C.H.Beck v roce 2009; rozsah 167
581 Audit podniku a jeho operací
Jiří Dvořáček
C.H.Beck v roce 2005; rozsah 165
580a Zlepšování podnikových procesů
Ing. Alena Svozilová, MBA
Grada Publishing, a.s. v roce 2011; rozsah 223
580 Zlepšování podnikových procesů
Ing. Alena Svozilová, MBA
Grada Publishing, a.s. v roce 2011; rozsah 223
579 Diagnostika a vitalizace firem a organizací
Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2014; rozsah 179
578 Řízení změn ve firmách a jiných organizacích
Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. a Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Grada Publishing, a.s. v roce 2012; rozsah 133
577a Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování
2., aktualizované a rozšířené vydání

Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. a Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Grada Publishing, a.s. v roce 2014; rozsah 299
577 Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování
2., aktualizované a rozšířené vydání

Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. a Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Grada Publishing, a.s. v roce 2014; rozsah 299
576 Organizační kultura a její změna
Doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2010; rozsah 238
575 Dokonalá manažerská selhání
Ing. Pavel Vosoba, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2015; rozsah 160
574 The Politics of Internal Auditing
Patricia K. Miller, CIA, QIAL, CRMA a Larry E. Rittenberg, PhD, CIA, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2015; rozsah 136
573 Raise the Red Flag: An Internal Auditor´s Guide to Detect and Prevent Fraud
Lynn Fountain, CGMA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2015; rozsah 164
572 Financial Planning and Budgets
Understanding the Auditing Process

Cornelia Odermatt, WP a Thoma Flüeler, CIA, CPA, CRMA, CGAP, WP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2014; rozsah 158
571 Mergers, Acquisitions, and Sales
How Internal Audit Adds Value and Effecitveness

Carl Pitchford
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2014; rozsah 168
570 Become a Strategic Internal Auditor: Tying Risk to Strategy
Paul L. Walker, PhD, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2014; rozsah 109
569 Bribery: Identify Hidden Risks in Your Organization
David O´Regan, CIA, FCA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2014; rozsah 74
568f Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Tomáš Bartoš
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 184
568e Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Tomáš Bartoš
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 184
568d Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Tomáš Bartoš
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 184
568c Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Tomáš Bartoš
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 184
568b Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Tomáš Bartoš
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 184
568a Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
Ing. Danuše Prokůpková a Ing. Tomáš Bartoš
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 184
567 Lessons Learned on the AUDIT TRAIL
Richard. F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2014; rozsah 284
566 The Balance Scorecard - Applications in Internal Auditing and Risk Management
Mark L. Frigo, PhD, CPA, CMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2014; rozsah 120
565 COSO Internal Control - Integrated Framework: Turning Principles into Positive Actions
Larry Rittenberg, PhD, CIA, CPA a Chair Emeritus, COSO
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 80
564c Sawyer´s / Guide for Internal Auditors - Volume 3: Governance, Risk Management, and Compliance Essentials; 6th Edition
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 187
564b Sawyer´s / Guide for Internal Auditors - Volume 2: Internal Audit Processes and Methods; 6th Edition
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 330
564a Sawyer´s / Guide for Internal Auditors - Volume 1: Internal Audit Essentials; 6th Edition
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 200
563 Slovník controllingu; Česko - anglický / Anglicko - český
Management Press v roce 2007; rozsah 395
562 Corporate Governance - Správa a řízení obchodních společností
Jana Klírová
Management Press v roce 2001; rozsah 126
561b Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě, Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy ČIIA
Kolektiv autorů
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 84
561a Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě, Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy ČIIA
Kolektiv autorů
Český institut interních auditorů v roce 2014; rozsah 84
560 Management´s Guide to Sarbanes-Oxley Section 404: Maximize Value Within Your Organization
Norman Marks, CPA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 172
549 The Internal Auditor´s Guide to Risk Assessment
Rick A. Wright JR., CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 167
548 Value and Competency - The Stakeholder Perspective
The Institute of Internal Auditors
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 96
547 Internal Auditing: Assurance Advisory Services, 3rd Edition
Reding, PhD,CIA,CPA,CMA; Sobel, CIA, CRMA; Anderson, PhD,CIA,CFSA,CCEP; Head,CIA,CPA,CISA,CMA; Ramamoorti,PhD,CIA,CFSA,CGAP,CRMA; Salamasick,CIA,CISA,CRMA,CSP; Riddle,MA,CIA,CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 478 + CD
546b Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu: Doporučení pro vrcholový management a výbory správních orgánů
ECIIA a ECODA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 28
546a Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu: Doporučení pro vrcholový management a výbory správních orgánů
ECIIA a ECODA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 28
546 Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu: Doporučení pro vrcholový management a výbory správních orgánů
ECIIA a ECODA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 28
545 CAE Strategic Relationships Building Rapport with the Executive
Mohammad J. Abdolmohammadi, DBA, CPA; Sridhar Ramamoorti, PhD, CIA, CFSA, CGAP, CRMA; Gerrit Sarens, PhD, CIA, CCSA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 118
544 The Marketing Strategy: A Risk and Governance Guide to Building a Brand
Pete R. Scott, APR a J. Mike Jacka, CIA, CPCU, CLU, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 156
543 Enterprise Risk Management: Achieving and Sustaining Success
Paul J. Sobel, CIA, CRMA, CPA a Kurt F. Reding, PHD, CIA, CPA, CMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 225
542 CGAP - Exam Study Guide; 4 th Edition
Thomas F. O´Connor, CIA, CGAP, CGFM, CDFM, CPA, CSMA, CFE, MPA a Stephen L. Morgan, CIA, CGAP, CGFM, CFE, MPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 175
541 Combined Assurance: Case Studies on a Holistic Approach to Organizational Governance
Gerrit Sarens, CIA; Loïc Decaux; Rainer Lenz, CIIA, CMIIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 139
540 Auditing Outsourced Functions: Risk Management in an Outsourced World
Mark Salamasick, CIA, CISA, CRMA, CSP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 137
539 The Practitioner´s Blueprint to Construction Auditing
Ron Risner CIA, CCA, CCP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 278
538 CRMA - Exam Study Guide; 1 st Edition
Francis Nicholson, CIA, CRMA a Chris Baker, CMIIA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2013; rozsah 264
537b Funkce interního auditu v bankách
Basilejský výbor pro bankovní dohled, překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 24
537a Funkce interního auditu v bankách
Basilejský výbor pro bankovní dohled, překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 24
536b Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interhího auditu
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 20
536a Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interhího auditu
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2013; rozsah 20
535b Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2012; rozsah 20
535a Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2012; rozsah 20
535 Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2012; rozsah 20
534 Kontrola a audit (ve finančních institutcích, pojišťovnách)
Pavel Schránil
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v roce 2010; rozsah 69
533 Externí a interní auditing
Pavel Schránil, Josef Tvrdoň
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v roce 2010; rozsah 67
532 Minimize Costs and Increase the Value of Your Sarbanes  - Oxley 404 Program: Management´s Guide to Effective Internal Controls
Norman Marks, CPA, CRMA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 157
531 IFRS Implementation - Best Practices for Assurance of Organizational Value
Louis Beaubien, PhD, CMA, CGA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 98
530b Průvodce veřejnými rozpočty; Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy
Ing. Blanka Štefanková
Český institut interních auditorů v roce 2012; rozsah 72
530a Průvodce veřejnými rozpočty;Komise pro primární systém dohledu Sekce veřejné správy
Ing. Blanka Štefanková
Český institut interních auditorů v roce 2012; rozsah 72
529 Auditing Employee Management
Kelli W. Vito, SPHR, CCP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2012; rozsah 127
528 Advancing Organizational Governance: Internal Audit´s Role
P. Dean Bahrman, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 212
527 10 Key Techniques to Improve Team Productivity
Hernan Murdock, DBA, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 126
526 Board Effectiveness: What Works Best, 2nd Edition
Catherine L. Bromilow, CPA, V. Elaine Garvey, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 138
525 Clarifity-Impact-Speed: Delivering Audit Reports That Matter
Sally F. Cutler
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 121
524 Improving Board Risk Oversight Through Best Practices
Paul L. Walker, Wiliam G. Shenkir, Thoma S. Barton
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 82
523 Implementing the International Professional Practices Framework, 3rd Edition updated
Urton Anderson, Andrew J. Dahle
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 303
522b AUDIT informačního systému
Vlasta Svatá
PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2011; rozsah 227
522a AUDIT Informačního systému
Vlasta Svatá
PROFESSIONAL PUBLISHING v roce 2011; rozsah 227
521 Quality Assessment Manual, Updated 6th Edition - CD-ROM
The IIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah CD-ROM
520 Strategies for Small Audit Shops, 2nd Edition
David O´Regan, CIA, FCA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 82
519 Auditing Employee Hiring and Staffing
Kelli W. Vito, SPHR, CCP
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 104
518 Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition
Catherine L. Bromilow, CPA, Donald P. Keller, CPA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 145
517 Evaluating and Improving Organizational Governance
Dean Bahrman, CIA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 188
516 Internal Auditing: A Guide for the New Auditor, 3rd Edition
David Galloway
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2010; rozsah 73
515 Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide
Peter R. Scott, J. Mike Jacka
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2011; rozsah 187
514c Analýza podnikání a informační technologie, Gleim, 3. část
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2005; rozsah 448
514b Analýza podnikání a informační technologie, Gleim, 3. část
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2005; rozsah 448
514a Analýza podnikání a informační technologie, Gleim, 3. část
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2005; rozsah 448
513d Interní audit a podvod
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2011; rozsah 42
513c Interní audit a podvod
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2011; rozsah 42
513b Interní audit a podvod
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2011; rozsah 42
513a Interní audit a podvod
The IIA, Inc., překlad ČIIA
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2011; rozsah 42
512 Auditing Human Resources
Kelli W. Vito
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2010; rozsah 90
511 A New Auditor´s Guide to Planning, Performing, and Presenting IT AUDITS
Nelson Gibbs, Divakar Jain, Amitesh Joshi, Surekha Muddamsetti,Sarabjot Singh
The Institute of Internal Auditors research Foundation v roce 2010; rozsah 215
510 Interní audit v praxi
Jiří Dvořáček, Tomáš Kafka
Computer Press, a. s. v roce 2005; rozsah 236
509 Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí
Vašek Matyáš - vedoucí týmu autorů
Tate International, s.r.o. v roce 2007; rozsah 318
508 Outsourcing
Miroslav Hübner - vedoucí týmů autorů
Tate International, s.r.o. v roce 2008; rozsah 268
507 Business Continuity Management
L´ubomír Szabados- vedoucí týmu autorů
Tate International Slovakia, s. r. o. v roce 2008; rozsah 276
506a Exam Study Questions CGAP (CD)
Tom O´Connor
The Institute of Internal Auditors research Foundation v roce 2010; rozsah domain I-IV
506 Exam Study Questions CGAP
Tom O´Connor
The Institute of Internal Auditors research Foundation v roce 2010; rozsah domain I-IV
505 c Global Management Challenges for Internal Auditors
European Confederation of Institutes of Internal Auditing
Erich Schmidt Verlag v roce 2010; rozsah 152
505 b Global Management Challenges for Internal Auditors
European Confederation of Institutes of Internal Auditing
Erich Schmidt Verlag v roce 2010; rozsah 152
505 a Global Management Challenges for Internal Auditors
European Confederation of Institutes of Internal Auditing
Erich Schmidt Verlag v roce 2010; rozsah 152
504 The IIA Anual Report. 2009: Refocusing on Opportunity
The Institute of Internal Auditors
The Institute of Internal Auditors v roce 2010; rozsah 36 s.
503 Best Practices: Evaluating the Corporate Culture
Roth, James, PhD, CIA, CCSA
IIA Research Foundation v roce 2010; rozsah 258 s.
502 Using Surveys in Internal Audits
Hernan Mudrock, DBA, CIA, with James Roth, PhD, CIA, CCSA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2009; rozsah 190 s.
501 Auditing International Entities, 2nd edition
David O´Regan, CIA, FCA
The Institute of Internal Auditors Research Foundation v roce 2009; rozsah 111 s.
500 ECIIA - Yearbook of Internal Audit (2009/2010: Best Practices for a Reliable Management)
Ed. Schartmann, Bernd
European Confederation of Institutes ofInternal Auditing v roce 2010; rozsah 150 s.
499 Finanční správa a finanční kontrola v českých zemích od roku 1918 do současnosti
Ferdinand Überall
ČIIA v roce 2003; rozsah 75 s.
498 Internal Audit Capability Model (IA - CM)
The IIA, Research Foundation v roce 2009; rozsah 137 s.
497 Internal Auditing: Assurance and Consulting Services
Kolektiv
The IIA, Research Foundation v roce 2009
496 Implementing the International Professional Practices Framework, 3rd. edition
Urton Anderson, Andrew J. Dahle
The IIA, Research Foundation v roce 2009; rozsah 270 s.
495 Audit Committee Reporting: A Guide for Internal Auditing
Sally F. Cutler
The IIA, Research Foundation v roce 2009; rozsah 96 s.
494 Auditing Compensation and Benefits Programs
Keli W. Vito, SPHR, CCP
The IIA, Research Foundation v roce 2009; rozsah 84 s.
493 a Sborník Mezinárodní konference o interním auditu - "Krize jako příležitost pro interní audit"
ČIIA v roce 2009; rozsah 163 s.
493 Sborník Mezinárodní konference o interním auditu - "Krize jako příležitost pro interní audit"
ČIIA v roce 2009; rozsah 163 s.
492 Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
- čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání

Smejkal Vladimír; Rais Karel
Grada Publishing v roce 2013; rozsah 483
491 Oceňování podniku a standardy hodnoty
Krabec, Tomáš
Grada Publishing v roce 2004; rozsah 261 s.
490 Moderní metody řízení nákladů - Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení
Popesko, Boris
Grada Publishing v roce 2009; rozsah 233 s.
489 Investiční controlling - Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice
Scholleová, Dana
Grada Publishing v roce 2009; rozsah 282 s.
488b Vnitřní kontrolní systém
Vladimír Schiffer
Wolters Kluwer v roce 2009; rozsah 223
488a Vnitřní kontrolní systém
Vladimír Schiffer
Wolters Kluwer v roce 2009; rozsah 223
488 Vnitřní kontrolní systém
Vladimír Schiffer
Wolters Kluwer v roce 2009; rozsah 223
487 Delegování jako způsob manažerského myšlení
Cipro, Martin
Grada Publishing, Praha v roce 2009; rozsah 159 s.
486 Emoční inteligence
Pletzer, Mark A.
Grada Publishing, Praha v roce 2009; rozsah 176 s.
485 Velká kniha umění slovní sebeobrany
Nöllke, Matthias
Grada Publishing, Praha v roce 2009; rozsah 222 s.
484 Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace
Kolektiv autorů
Grada Publishing, Praha v roce 2009; rozsah 226
483 Quality Assesment Manual for the Internal Audit Activity, 6th Edition
Kolektiv
The IIA, Research Foundation v roce 2009
482 Performance Auditing: A Measurement Approach 2nd Edition
R.B. Raaum, CGAP, CGFM, S.L. Morgan, CIA, CGAP, CGFM
The IIA, Research Foundation v roce 2009; rozsah 396
481 Příručka Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor
Mezinárodní federace účetních
IFAC v roce 2009; rozsah CD
480 Vedení lidí a koučování v každodenní praxi
E. Haberleitner, E. Deistler, R. Ungvari
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 255 s.
479 Asertivita pro manažery
Dagmar Lahnerová
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 160 s.
478 Intrastat a DPH v příkladech (2. aktualizované vydání)
S. Galočík, J. Jelínek
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 112 s.
477 Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru
Bohumír Štědroň
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 124 s.
476 Honest, Competent Government: The Promise of Performance Auditing
Mark Funkhouser
The IIA, Research Foundation, Altamonte Springs v roce 2008; rozsah 84 s.
475 Then and Now: Expectations and Reality of Sarbanes-Oxley
Glen L. Gray, PhD
The IIA, Research Foundation, Altamonte Springs v roce 2008; rozsah 105 s.
474 GTAG 12: Auditing IT Projects
Wegrzynowicz, K., Stein, S.
The IIA, Altamonte Springs v roce 2009; rozsah 34 s.
473 Internal Auditing in the Spotlight
The IIA´s Internal Auditing Education Partnership
The IIA, Altamonte Springs v roce 2007; rozsah tříjazyčné DVD (Aj, Fr, Šp)
472 Zákon o účetnictví v praxi
František Louša
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 136 s.
471 111 her pro motivaci a rozvoj týmů
Jaroslava Ester Evangelu, Oldřich Fridrich
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 155 s.
470 Týmová spolupráce a hodnocení lidí
Jiří Plamínek
Grada Publishing, Praha v roce 2009; rozsah 120 s.
469 Konflikty a vyjednávání
Jiří Plamínek
Grada, Praha v roce 2009; rozsah 136 s.
468 Legal Services: Auditing the Process
James S. Fargason
The IIA, Research Foundation, Altamonte Springs v roce 2009; rozsah 62 s.
467 b Common Body of Knowledge in Internal Auditing
ECIIA
Erich Schmidt Verlag, Berlin v roce 2009; rozsah 141s.
467 a Common Body of Knowledge in Internal Auditing
ECIIA
Erich Schmidt Verlag, Berlin v roce 2009; rozsah 141s.
466 b Banking Internal Auditing in Europe
ECIIA
Erich Schmidt Verlag, Berlin v roce 2009; rozsah 156 s.
466 a Banking Internal Auditing in Europe
ECIIA
Erich Schmidt Verlag, Berlin v roce 2009; rozsah 156 s.
465 b Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu - 2017
The IIA, Inc., překlad ČIIA
ČIIA v roce 2017; rozsah 324
465 a Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu - 2017
The IIA, Inc., překlad ČIIA
ČIIA v roce 2017; rozsah 324
464 Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi
Petra Růčková
Grada Publishing v roce 2008; rozsah 120 s.
463 Banking Internal Auditing in Europe (Overview and Recommendations by the Banking Advisory Group)
ECIIA position paper
Erich Schmidt Verlag v roce 2008; rozsah 156 s.
462 Úspěšný projektový manažer
Richard Newton
Grada Publishing v roce 2008; rozsah 264 s.
461 Průvodce úspěšnou komunikací - Efektivní komunikace v praxi
Jan Vymětal
Grada Publishing v roce 2008; rozsah 328 s.
460 Jak se prosadit a přesvědčit ostatní
Gianna Possehl, Frank Kittel
Grada Publishing v roce 2008; rozsah 160 s.
459 Rétorika a prezentace
Emil Hierhold
Grada Publishing v roce 2008; rozsah 400 s.
458 Plánování a tvorba hodnoty firmy
Pavel Marinič
Grada Publishing v roce 2008; rozsah 240 s.
457b Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb., komentář a příklady s předpisy související)
Marie Rezková
Linde Praha, a.s. v roce 2008; rozsah 243 s.
457a Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb., komentář a příklady s předpisy související)
Marie Rezková
Linde Praha, a.s. v roce 2008; rozsah 243 s.
456 Threat! Managing Risk in a Hostile World & CD Enterprise Threat Index
MacDonnel Ulsch
The IIA (Research Foundation) v roce 2008; rozsah 197 s.
455 Auditing the Procurement Function
David O´Regan, CIA, FCA
The IIA (Research Foundation), Handbook Series v roce 2008; rozsah 101 s.
454 Business Continuity Management
GTAG (Global Technology Audit Guide)
The IIA v roce 2008; rozsah 34 s.
453 Developing the IT Audit Plan
GTAG (Global Technology Audit Guide)
The IIA v roce 2008; rozsah 30 s.
452 Auditing Human Resources
Kelli W. Vito, SPHR, CCP
The IIA (Research Foundation), Handbook Series v roce 2007; rozsah 125 s.
451b Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
Vladimír Smejkal, Karel Rais
Grada Publishing, a.s. v roce 2006; rozsah 300 s.
451a Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
Vladimír Smejkal, Karel Rais
Grada Publishing, a.s. v roce 2006; rozsah 300 s.
450a Projektový management
Alena Svozilová
Grada Publishing, a.s. v roce 2006; rozsah 356 s.
450 Projektový management
Alena Svozilová
Grada Publishing, a.s. v roce 2006; rozsah 356 s.
449 Účetnictví pro manažery
Jaroslav Sedláček
Grada Publishing, a.s. v roce 2005; rozsah 228 s.
448b Staňte se špičkovým poradcem (jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností)
Peter Block
Grada Publishing, a.s. v roce 2007; rozsah 352 s.
448a Staňte se špičkovým poradce (jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností)
Peter Block
Grada Publishing, a.s. v roce 2007; rozsah 352 s.
447a Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování (2. aktualizované a rozšířené vydání)
Václav Řepa
Grada Publishing, a.s., ČSSI, edice Management v roce 2007; rozsah 288 s.
447 Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování (2. aktualizované a rozšířené vydání)
Václav Řepa
Grada Publishing, a.s., ČSSI, edice Management v informační společnosti v roce 2007; rozsah 288 s.
446 Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě
Filip Šmída
Grada Publishing, a.s., ČSSI, edice Management v informační společnosti v roce 2007; rozsah 300 s.
445b Ekonomie evropské integrace
Richard Baldwin, Charles Wyplosz
Grada Publishing, a.s. v roce 2008; rozsah 480 s.
445a Ekonomie evropské integrace
Richard Baldwin, Charles Wyplosz
Grada Publishing, a.s. v roce 2008; rozsah 480 s.
444 Čerpáme finanční zdroje Evropské unie (praktický průvodce)
Šárka Vilamová
Grada Publishing, a.s. v roce 2005; rozsah 200 s.
443 Dokonalá manažerská selhání (neobyčejná řešení obyčejných problémů)
Pavel Vosoba
Grada Publishing, a.s. v roce 2008; rozsah 160 s.
442 A Global Summary of Common Body of Knowledge 2006 - PREVIEW EDITION
Research Foundation IIA, Priscilla A. Burnaby
The IIA (Research Foundation) v roce 2007; rozsah 54 s.
441 A Global Summary of the Common Body of Knowledge 2006
Research Foundation IIA
The IIA v roce 2007 (prosinec); rozsah 460 s.
440 "Nejlepší praxe interního auditu v ČR" - sborník prezentací z národní konference ČIIA (Hradec Králové, březen 2008)
kolektiv autorů
ČIIA, o.s. v roce 2008; rozsah 153 s.
438a Rámec profesionální praxe interního auditu
ČIIA v roce 2008 (leden); rozsah 312 s.
438 Rámec profesionální praxe interního auditu
ČIIA, o.s. v roce 2008 (leden); rozsah 312 s.
437 ESSENTIALS: An Internal Audit Operations Manual
Archie R. Thomas, CIA, CMA, FCMA, CFE
The IIA (Research Foundation) v roce 2008; rozsah DVD
436 Identity and Access Management
GTAG (Global Technology Audit Guide)
The IIA v roce 2007; rozsah 27 s.
435 Auditing Application Controls
GTAG (Global Technology Audit Guide)
The IIA v roce 2007; rozsah 30 s.
434 A Guide to Forensic Accounting Investigation
Thomas W. Golden, Steven L. Skalak, Mona M. Clayton
John Wiley & Sons, Inc. (USA) v roce 2006; rozsah 554 s.
433g Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v Evropě Současný stav,nezbytná zlepšení,budoucí úkoly 
ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
ČIIA, o.s. v roce 2007; rozsah 61
433f Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v EvropěSoučasný stav,nezbytná zlepšení,budoucí úkoly 
ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
ČIIA, o.s. v roce 2007; rozsah 61
433e Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v EvropěSoučasný stav,nezbytná zlepšení,budoucí úkoly 
ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
ČIIA, o.s. v roce 2007; rozsah 61
433d Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v EvropěSoučasný stav,nezbytná zlepšení,budoucí úkoly 
ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
ČIIA, o.s. v roce 2007; rozsah 61
433c Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v Evropě Současný stav,nezbytná zlepšení,budoucí úkoly 
ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
ČIIA, o.s. v roce 2007; rozsah 61
433b Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v Evropě.
Současný stav, nezbytná zlepšení, budoucí úkoly.

ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
v roce 2007
433a Úloha interního auditu ve správě a řízení společností v Evropě.
Současný stav, nezbytná zlepšení, budoucí úkoly.

ECIIA, pod dohledem Berndta Schartmanna
ČIIA, o.s. v roce 2007; rozsah 61
432 Ethics and Compliance. Challenges for internal auditing.

Curtis C. Verschoor, CIA, CPA, CFE, CMA
The IIA, Research Foundation v roce 2007
431 Prostředí interního auditu v souladu s tuzemskou legislativou.
Edice dlouhodobého vzdělávání interních auditorů, část IV.

kolektiv autorů
ČIIA v roce 2002
429c Articles of Association & Rules of Internal Order
ECIIA
ECIIA v roce 2006
429b Articles of Association & Rules of Internal Order
ECIIA
ECIIA v roce 2006
429a Articles of Association & Rules of Internal Order
ECIIA
ECIIA v roce 2006
428 Audit řídících a kontrolních systémů
Manuál pro Strukturální fondy a finanční kontrolu ve členských státech

MMR ČR v roce 2000
427 Preview edition:
A global summary of the common body of Knowledge 2006

IIA
IIA v roce 2007
426 Úvod k provádění auditorské činnosti:
logika, zásady a technika

Ph.D. Richard L. Ratliff CIA, Ph.D. Kurt F. reding CIA, CPA, CMA
MF ČR v roce 2003
425 Řízení veřejných výdajů
Odborná příručka pro tranzitivní země

Richard Allen a Daniel Tommasi
MF ČR v roce 2002
424 Conflict mamagement & negotiation skills for Internal Auditors

Ph.D. Joan Pastor
IIA v roce 2007
423 The IIA Research Foundation Handbook Series -
Intellectual property: Auditing the process

James S. Fargason, CIA
IIA v roce 2007
422 a Interní manažerský audit
Truneček, Jan a kol.
Professional Publishing v roce 2004; rozsah 148 s.
422 Interní manažerský audit
Jan Truneček a kol.
Kamil Mařík- Professional publishing v roce 2004
421 Interní audit na veřejných vysokých školách v České republice v roce 2006  

VŠE v Praze v roce 2006
420 Standardy pro profesionální praxi interního auditu
Doplňky ke standardům IA č. 1 - 13
Přehled funkcí IA
Etický kodex

ČIIA v roce 1996
419 SIASč. 14, č. 15, č. 16, č. 17
ČIIA v roce 1997
418b Úpravy standardů pro profesionální praxi interního auditu po zapracování doplňků ke standardům (SIAS č. 14 až 18)
Ing. Petr Bonk
ČIIA v roce 1998
418a Úpravy standardů pro profesionální praxi interního auditu po zapracování doplňků ke standardům (SIAS č. 14 až 18)

Ing. Petr Bonk
ČIIA v roce 1998
417 Hospodářská a měnová unie

IIA United Kingdom
ČIIA v roce 1999
416 Giovanni Grossi přednáší...
"Corporate gouvernance a interní audit"

ČIIA v roce 2001
415b Jean-Pierre Garitte přednáší...
"Nové trendy v interním auditu"

ČIIA v roce 2002
415a Jean-Pierre Garitte přednáší...
"Nové trendy v interním auditu"

ČIIA v roce 2002
414 Kapesní slovník interního auditora

ČIIA
ČIIA v roce 2003
413 Strategie pro malá auditorská pracoviště
David O´Regan
ČIIA v roce 2003
412 Na cestě k dokonalosti
Interní audit - pomocník managementu

ČIIA v roce 1998
411 Rámec profesionální praxe IA- březen 2003

Ing. Jana Báčová
ČIIA v roce 2003
410 Conference ECIIA - Prague 2002:
Interní audit v procesu globalizace

ČIIA v roce 2003
409 The Professional Practices Framework (March 2007)

IIA
IIA v roce 2007
408 Pracovní setkání s prezidentem IIA, Stephnem D. Goepfrtem, v hotelu Renaissance
"Kvalita interního auditu a její posouzení." (DVD)

ČIIA v roce 2007
405 The Internal Auditor- Job Market 2005-2006

IIA
IIA v roce 2006
404 GTAG- Information Technology Outsourcing

IIA
IIA v roce 2007
403b The Role of Internal Audit in Corporate Governance in Europe
ECIIA
IIA Germany v roce 2007
403a The Role of Internal Audit in Corporate Governance in Europe

ECIIA
IIA Germany v roce 2007
402a Auditorské zprávy - CD
Sally F. Cutler
ČIIA v roce 2003
402 Auditorské zprávy
Sally F. Cutler
ČIIA v roce 2003; rozsah 80
401 Implementing the professional practices framework: 2nd edition

IIA
IIA v roce 2006
400b Rámec profesionální praxe interního auditu
ČIIA
ČIIA v roce 2004
399 Sunstainability and Internal Auditing

IIA
IIA v roce 2006
398c GTAG- Management of IT Auditing
IIA
IIA v roce 2006
398b GTAG- Management of IT Auditing
IIA
IIA v roce 2006
398a GTAG- Management of IT Auditing

IIA
IIA v roce 2006
397c GTAG- Managing and Auditing IT Vulnerabilities
IIA
IIA v roce 2007
397b GTAG- Managing and Auditing IT Vulnerabilities
IIA
IIA v roce 2007
397a GTAG- Managing and Auditing IT Vulnerabilities

IIA
IIA v roce 2007
396c CD- GTAG Global Technology audit guide
IIA
IIA v roce 2006
396b CD- GTAG Global Technology audit guide
IIA
IIA v roce 2006
396a CD- GTAG Global Technology audit guide

IIA
IIA v roce 2006
395b CD (copy) The Certified Internal Auditor- Model Exam Questions 2004
IIA
IIA v roce 2004
395a CD (orig) The Certified Internal Auditor- Model Exam Questions 2004

IIA
IIA v roce 2004
394c Sborník přednášek 1. konference o interním auditu ve středoevropském regionu -
" Výzvy internímu auditu v srdci Evropy ", Bratislava, 19. - 20. října 2006

ČIIA v roce 2006
394b Sborník přednášek 1. konference o interním auditu ve středoevropském regionu -
" Výzvy internímu auditu v srdci Evropy ", Bratislava, 19. - 20. října 2006

ČIIA v roce 2006
394a Sborník přednášek 1. konference o interním auditu ve středoevropském regionu -
" Výzvy internímu auditu v srdci Evropy ", Bratislava, 19. - 20. října 2006

ČIIA v roce 2006
391 Příručka dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor

IFAC
Nejvyšší kontrolní úřad v roce srpen 2006
390 Managing and Auditing Privacy Risks

GTAG
IIA v roce 2006
389 XBRL: Potential Opportunities and Issues for internal auditors
IIA
IIA v roce 2006
388 Survey Risk management and Mapping Process
IIA
IIA v roce 2005
380 Continuous auditing: Implications for assurance, monitoring and Riska assessment
IIA
IIA v roce 2006
377 Auditing security and controls of Windows aktive directory domains
Derek Melber, MCSE, CISM
IIA v roce 2005
376 Auditing security and controls of Windows
Derek Melber, MCSE, CISM
IIA v roce 2005
375 Factors affecting corporate governance and audit committees in Selected Countries
IIA
v roce 2005
373 Auditing security and constrols of Windows server 2000 and 2003
IIA
IIA v roce 2005
372 Auditing the casino floor: a handbook for auditing the casion cage, table, games, slot operations

IIA
IIA v roce 2005
371 The Internal auditor Job market 2004
IIA
v roce 2005; rozsah CD
370 Quality assesment manual - 4. Edition
IIA
IIA v roce 2005
369 Internal Auditing in Europe
ECIIA
ECIIA v roce 2005
368 Sawyer´s words of wisdom
IIA
IIA v roce 2005
367 Proactively Detecting occupational fraud using computer audit reports
Richard B. Lanza
IIA v roce 2005
366 Enterprise Riska Management - B2B E-commerce
Vicky Arnold, Deepak Khazanchi
IIA v roce 2005
364 Changing Internal Audit Practices in the New Paradigm: The Sarbanes-Oxley Environment
Glen L. Gray, Ph.D., CPA
The IIA Research Foundation v roce 2004; rozsah 278
363 Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Application Techniques,
COSO
IIA v roce 2004
361 IIA - Controls Compliance
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
360 IIA - First external Quality assessment
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
359 IIA - Using ERM concepts in managign controls
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
358 IT governance - pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky - sborník z konference
ISACA v roce 2004
357 Forensic document examination techniques
Thomas W. Vastrick
IIA v roce 2004; rozsah IIA
356 Building Ethics Programs for tomorrow
IIA
IIA v roce 2005; rozsah DVD
355 Sampling: a guide for internal auditors
Barbara Apostolou
IIA v roce 2004; rozsah 109
354 Ethics and the Internal Auditor: 20 years later
Mortimer Dittenhofer, Douglas Zeigenfuss
IIA v roce 2004; rozsah 152
353 Anti Fraud Programs
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
352 Does your SOX 404 Work measure Up? Hear what will satisfy your CPA Firm
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-Rom
351 Auditor roles in Government performance measurement
Paul D. Epstein , Stuart S. Grifel
IIA v roce 2004
350 2004 Webcast series - What is Internal Auditor´s role in Managemnet´s assertion?
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
349 Sborník materiálů z mimořádného semináře "Jak na Evropskou unii"
ČIIA
ČIIA v roce 2004
348b Jak na strukturální fondy
Kolektiv MPSV
ČIIA v roce 2004; rozsah 146 stran
348a Jak na strukturální fondy
Kolektiv MPSV
ČIIA v roce 2004; rozsah 146 stran
348 Jak na strukturální fondy
Kolektiv MPSV
ČIIA v roce 2004; rozsah 146 stran
347 Key controls - the solution for Sarbanes-Oxley internal control compliance
IIA
IIA v roce 2004; rozsah 130 stran
346 A framework for Internal Auditing´s entity-wide opinion on internal control
IIA
IIA v roce 2004; rozsah 66 stran
345 Strategies to maintaining Internal & external relationships
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD ROM
344b Konference ECIIA Praha 17. - 18. října 2002 - sborník
Český institut interních auditorů, o.s.
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2002
344a Konference ECIIA Praha 17. - 18. října 2002- sborník
Český institut interních auditorů, o.s.
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2002
344 Konference ECIIA Praha 17. - 18. října 2002 - sborník
Český institut interních auditorů, o.s.
Český institut interních auditorů, o.s. v roce 2002
343 Účetní výkazy
Ing. Ilona Heligrová
VOX v roce 2004; rozsah 88 stran
342 The professional practices framework 01/2002)
IIA
IIA v roce 2002
340 2004 Webcast series - Prepping for a Tough job
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
339 2004 - Webcast series - Are you ready for IT control identification and testing
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
338 Assessing Risk
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
337 2004 - Webcast series - Compliance and Riska audit planning
IIA
IIA v roce 2004; rozsah CD-ROM
336 Nejlepší řešení: Klíč k Vašemu úspěchu
Arthur andersen
Arthur andersen v roce 1998
335 The certified internal auditor - model exam questions 2004
IIA
IIA v roce 2004
334 The professional practices framework
IIA
IIA v roce 2004
333 Auditorské zprávy
Sally F. Cutler
ČIIA v roce 2003
332 Strategie pro malá auditorská pracoviště
David O´Regan
ČIIA v roce 2003
331 A guide for new internal auditor
IIA
IIA v roce 2004
330 Spolehlivost interního auditu
ČIIA
ČIIA v roce 1999
329 Mezinárodní standardy
T. Pivoňka
ČIIA v roce 2004
328 Sborník materiálů ke kulatému stolu ČIIA
ČIIA
ČIIA v roce 2004
327 Sborník materiálů k 9. řádnému sněmu ČIIA
ČIIA
ČIIA v roce 2004
326 Zákon Sarbanes-Oxley act z roku 2002
Ernst & Young
Ernst & Young v roce 2004
325 Řízení rizik informačních systémů
KPMG
KPMG v roce 2004
324 The certified internal auditor, Model exam 2002
IIA
IIA v roce 2004
323 Rámec profesionální praxe interního auditu 03/2004
ČIIA
ČIIA v roce 2004
322 Sborník časopisů Interní auditor 2002 - 2003
ČIIA
ČIIA v roce 2004
321 Sborník časopisů Interní auditor 1997 - 2001
ČIIA
ČIIA v roce 2004
320 Establishing an internal audit activity Manual
IIA ; rozsah IIA CD-ROM
319 Sarbanes - Oxley Act webcast Series II. - 6.
IIA ; rozsah IIA CD-ROM
318 Sarbanes - Oxley Act webcast Series II. - 5.
IIA ; rozsah IIA - CD-Rom
317 Sarbanes - Oxley Act webcast Series II. - 4.
IIA ; rozsah IIA CD-ROM
316 Sarbanes - Oxley Act webcast Series II. - 3
IIA ; rozsah CD-ROM
315 Sarbanes - Oxley Act webcast Series II. - 2
IIA ; rozsah IIA - CD-Rom
314 Sarbanes - Oxley Act webcast Series II. -1
IIA ; rozsah IIA - CD-Rom
313 Las Vegas Internationa Conference IIA - CD-Rom
IIA ; rozsah CD-ROM
311 Governance update 2003
IIA v roce 2003
310 Privacy:Assessing the risk
IIA
309 Enterprise RISK MANAGEMENT: Pulling it all together
IIA
308 PC Management best practice
IIA
307 Continuous auditing
IIA
305 Auditing the legal process
IIA
304 Internal audit´s role in corporate governance:Sarbanes-Oxley Compliance, IIA Sawyer´s Internal Auditing. 5th Edition
ČIIA
303 Sborník - IA v barvách růže - 11/2003
ČIIA
302 Sborník - Kulatý stůl pro IA - Senohraby 03/2003
ČIIA
301b Schopnosti a dovednosti interního auditu, Gleim, část II.
ČIIA v roce 2003; rozsah 326 s.
301a Schopnosti a dovednosti interního auditu, Gleim, část II.
ČIIA v roce 2003; rozsah 326 s.
300 Auditorské služby
KAČR
299 Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě
Miloš Kráľ
Vox
298 Řízení rizik
Vladimír Smejkal, Karel Rais
Grada
297 Sarbanes-Oxley Act Webcast Series - How upcoming rules and legislation might expand and alter internal auditing roles
IIA
IIA v roce 2003; rozsah CD-ROM
296 Sarbanes-Oxley Act Webcast Series - Coordinating Internal and External Audit Work in meeting Sarbanes-Oxley Requirements
IIA
IIA v roce 2003; rozsah CD-ROM
295 Sarbanes-Oxley Act Webcast Series - Certification on Internal Control: The Internal Auditor´s Role
IIA
IIA v roce 2003; rozsah CD-ROM
294 Electronic systems Assurance and control
IIA
IIA v roce 2003; rozsah CD-ROM
293 Rámec pro hodnocení řídících systémů společnosti
ČIIA
ČIIA v roce 1998
292 Daňové zákony a účetnictví
KAČR
KAČR v roce 2003
291 Daň z příjmů a podvojné účetnictví
KAČR
KAČR v roce 2003
290 Sborník příkladů
KAČR
KAČR v roce 2003
286 Management quality and competitiveness
Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Cosby
McGraw-Hill Irwin v roce 1997
285 Fundamentals of investment management + CD
Hirt, Block
McGraw-Hill Irwin v roce 1999
284 Management and organizational behavior
Cook, Hunsaker
McGraw-Hill Irwin v roce 2001
283 Management Accounting strategy control
Brandon, Drtina
McGraw-Hill Irwin v roce 1997
282 Organizational Behasvior + CD
McShane, Won Glinov
McGraw-Hill Irwin v roce 2000
280 Fundamental Accounting Principles
Larson, Wild, Chiappetta
McGraw-Hill Irwin v roce 1999
279 a, b Financial Accounting a business perspective + report book
Roger H. Hermanson, James Don Edwards
McGraw-Hill Irwin v roce 1998
278 Emerging Financial Markets
David. O. Beim, Charles W. Calomiris
McGraw-Hill Irwin v roce 2001
277 Auditing - Ninth Edition
Jack C. Robertson, Ph.D.; Timothy J. Louwers, Ph.D.
The McGraw-Hill Companies, Inc. v roce 1999; rozsah 813
276 Principles of Auditing - 12th Edition
O. Ray Whittington, CIA, CMA, CPA a Kurt Pany, CFE, CPA
The McGraw-Hill Companies, Inc. v roce 1998; rozsah 790
275 Internet Resource Guide for use with Auditing - Ninth Edition
Jack C. Robertson, Ph.D.; Timothy J. Louwers, Ph.D.
The McGraw-Hill Companies, Inc. v roce 1999; rozsah 56
274 Mergers, acquisitions and divestitures: Control and audit best Practice
Selim, Sundarsanam, Lavine
IIR v roce 2002
273 Účetnictví II.
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1997
272 Účetnictví I.
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1997
271 Auditing
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1998
269 Auditoria participativa
IIA Espaňa v roce 1992
268 Normas para el ejercicio profesional de la auditoria interna
IIA Espaňa v roce 1992
267 El informe de auditoria interna
IIA Espaňa v roce 1993
266 La regulación de la auditoría interna
IIA Espaňa v roce 1994
265 Garantia de la calidad
IIA Espaňa v roce 1993
264 Papeles de trabajo de auditoria
IIA Espaňa v roce 1993
263 Control:Conceptos y responsabilidades
IIA Espaňa v roce 1993
262 Como luchar contra el fraude en la empresa
Hevia, Lafuent
IIA Espaňa v roce 1993
261 Designing and Writing message-based audit reports
Sally F. Cutler
IIA v roce 2001
260 Finanční analýza
Svaz účetních
- v roce 1997
258/02 Managing risk, managing value
257/02 Interní audit: Průvodce nového auditora
David Galloway
Český institut interních auditorů v roce 2002; rozsah 90
257/01 Interní audit: Průvodce nového auditora
David Galloway
Český institut interních auditorů v roce 2002; rozsah 90
256/02 10 minut na to stačí
ČIIA
255/02 Positive risk management
Arthur Andersen
253/02 Quality assesment manual
CD-ROM
IIA
252/02 Acquisition of External Audit Services: A Model Request for Proposal
251/02 The internal auditor job market
CD-ROM
- v roce 2002
250/02 CIA The Manager´s Best Credential
VHS-PAL
249/01 Daně I.
Svaz účetních v roce 1997
248/02 Manual de auditoria interna
Eduardo Hevia
- v roce 1998
247/02 CIA Examination Textbooks 4
S. Rao Vallabhaneni
SRV Professional Publications v roce 1998
246/02 7. národní konference interních auditorů
ČIIA v roce 2001
243/02 Strategie rozvoje ČIIA
ČIIA v roce 1997
241/02 The Bookstore Catalog, IIA � 1997
IIA v roce 1997
239/02 Ekonomie
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1997
237/02 Mezinárodní účetní standardy, Konsolidovaná účetní závěrka
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1997
236/02 Právní systém v ČR
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1997
235/02 Kvantitativní metody a řízení
Svaz účetních
Svaz účetních v roce 1997
233/02 Interní audit: Průvodce nového auditora
David Galloway
Český institut interních auditorů v roce 1997; rozsah 60
232/02 Audit Committee Effectiveness � What Works Best, 2nd Edition
PWC
IIA v roce 2002
231/02 Organizace a výkon interního auditu ve společnosti
František Orság
ČIIA v roce 1996
230/02 Rámec profesionální praxe interního auditu
ČIIA v roce 2002
226/02 INTERNAL AUDIT REENGINEERING: Survey, Model, and Best Practices
IIA
219/02 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONU
217/02 Zásady liberálního řádu
Tomáš Ježek
216/02 KONTROLNÍ SYSTÉM ČR
JUDr. Lubomír Voleník
NKÚ v roce 2000
215/02 KONTROLA ŘÍZENÍ V MODERNÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ: Porovnání praxe
Organizace pro Evropskou spolupráci
Organizace pro Evropskou spolupráci v roce 1996
214/02 INDEPENDENCE and OBJECTIVITY: A Framework for Internal Auditors
IIA
213/02 THE BROKER � DEALER AUDIT GUIDE
IIA
212/02 Ročenka Hospodářských novin
211/02 CRACKING THE VALUE CODE
Arthur Andersen
210/02 PROCESS DEVELOPMENT LIFE CYCLE: An Audit Survival Guide
IIA
209/02 Interní audit a kontrola
Jiří Dvořáček
C.H.Beck
207/01 ŘÍZENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V NIZOZEMÍ
Tomáš Ježek
C.H.Beck
206/01 PRAVIDLA PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 2000
205/01 Preparation of the Czech Republic for the implementation of EU cohesion policy from the year 2000
Ministerstvo por místní rozvoj
204/01 Rámec podpory Společenství - Operační programy
Ministerstvo pro místní rozvoj
203/01 Slovníček vybraných pojmů politiky soudržnosti EU
Ministerstvo pro místní rozvoj
202/01 Příprava ČR na realizaci politiky soudržnosti EU od roku 2000
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
201/01 The IIA´s Bookstore 2000
IIA
200/01 BEST PRACTICES: Value Added Approaches of Four Innovative Auditing Departments
James Roth, PhD, CIA, CCSA
IIA
199/01 SAMPLING FOR INTERNAL AUDITORS, 2ND EDITION
IIA
198/01 THE INTERNAL AUDITOR JOB MARKET 2000
IIA
197/01 AUDITING DERIVATIVE STRATEGIES
Davison, CIA
IIA
196/01 IN PURSUIT OF EXCELLENCE
IIA
193/01 IIR Akademie Veranstaltungsubersicht 2000
IIR
182/01 STANDARDY PRO PROFESIONÁLNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU IIA
181/00 Výbor pro audit, nejlepší praxe
tým autorů
ČIIA v roce 2002; rozsah 120 s.
180/01 INTERNÍ AUDIT - Překlad vybraných částí 5. vydání
Lawrence B. Sawyer
ČIIA v roce 2005; rozsah CD
180/00 Interní Audit
Lawrence B. Sawyer
ČIIA v roce 2000; rozsah 312
177/00 ESTABLISHING TRUST IN VIRTUAL MARKETS
IIA v roce 1999; rozsah 89 stran
176/00 The IIA Handbook Series AUDITING INVESTMENT
IIA v roce 1999; rozsah 74 stran
173/00 Ústava České republiky komentář
Hendrych/ Svoboda a kolektiv C.H. BECK v roce 1997; rozsah 242 stran
172/00 IIR Prufung des Sicherheitskonzeptes im Dienstleistungsunternehmen
IIR v roce 1999; rozsah 77 stran
171/00 IIR Schriftenreihe Revision der Instandhaltung von Technischen Ausrustungen in Gebauden
IIR v roce 1996; rozsah 87 stran
167/00 IIR Prufung des inlandischen Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten
IIR v roce 1999; rozsah 87 stran
166/00 IIR Schriftenreihe Muster- Revisionshandbuch
IIR
IIR v roce 1994
165/00 IIR Shriftenreihe Revision des Rechnungswesens
IIR v roce 1994; rozsah 92 stran
164/00 IIR Schriftenreihe Revision des Anlagevermogens
IIR v roce 1993; rozsah 73 stran
163/00 IIR Schriftenreihe Revision von Architekten und Ingenieurleistungen (HOAI)
IIR v roce 1992; rozsah 43 stran
162/00 IIR Schriftenreihe Bibliographie zur Internen Revision 86-90
IIR v roce 1992; rozsah 381 stran
161/00 IIR Schriftenreihe Die Interne Revision in der Bundesrepublik Deutschland, 1990
IIR v roce 1991; rozsah 180 stran
160/00 IIR Schriftenreihe Revision des Anlagenbaues
IIR v roce 1991
159/00 IIR Organisationsprufung in Kreditinstituten
IIR v roce 1999; rozsah 134 stran
158/00 IIR Schriftenreihe Revision des Finanzwesens
IIR v roce 1990
157/00 IIR Schriftenreihe Revision der Instandhaltung von Bauwerken und AuBenanlagen
IIR v roce 1989; rozsah 73 stran
156/00 IIR Schriftenreihe Prufung der Wertpapier-handelsgeschafte in Kreditinstituten
IIR v roce 1994; rozsah 91 stran
154/00 IIR Schriftenreihe Revision von Dienstreisen
IIR v roce 1987; rozsah 64 stran
153/00 IIR Schriftenreihe Revision der Sparten Kraftfahrt-Versicherung und Allgemeine Haftpflicht-VersicherungVersicherungsunternehmen
IIR v roce 1987; rozsah 68 stran
152/00 IIR Schriftenreihe Bibliographie zur Internen Revision 79-85
IIR v roce 1986; rozsah 309 stran
151/00 IIR Schriftenreihe Prufung des kommerziellen Auslandsgeschaftes sowie des Geld- und Devisenhandels in Kreditinstituten
IIR v roce 1985; rozsah 112 stran
150/00 IIR Schriftenreihe Revision von Bauleistungen
IIR v roce 1995; rozsah 65 stran
149/00 IIR Schriftenreihe AuBere und innere Sicherheit in Kreditinstituten
IIR v roce 1990; rozsah 134 stran
148/00 IIR Schriftenreihe Die Interne Revision in der Bundesrepublik Deutschland, 1983
IIR v roce 1983; rozsah 83 stran
147/00 IIR Schriftenreihe Wirtschaftlichkeitsprufungen
IIR v roce 1992; rozsah 100 stran
146/00 IIR Schriftenreihe Abwehr dolores Handlungen in Kreditinstituten
IIR v roce 1983; rozsah 53 stran
143/00 ASSESSING COMPETENCY INTERNAL AUDITING: Structures and Methodologies
IIA v roce 1999; rozsah 168 stran
142/00 COMPETENCY FRAMEWORK FOR INTERNAL AUDITING: An Overview
IIA v roce 1999; rozsah 32 stran
141/99 MANAGING BUSINESS RISKS IN THE INFORMATION AGE, MANAGING BUSINESS RISKS AN INTEGRATED APPROACH, BUSINESS CONTROLS FUNDAMENTALS
Arthur Andersen
The Economist Intelligence Unit - Studie v roce 1997
135/99 Economic and Monetary Union, Professional Briefing Note ELEVEN
The Institute of Internal Auditors - United Kingdom ; rozsah 19 stran
134/99 Managing Risk, Professional Briefing Note THIRTEEN
The Institute of Internal Auditors - United Kingdom ; rozsah 46 stran
132/99 IIA BOOKSTORE: Competency Framework Risk Management Control Governance Fraud Certification
IIA v roce 1999
131/99 ELECTRONIC COMMERCE: CONTROL ISSUES FOR SECURING VIRTUAL ENTERPRISES
Albert J. Marcella Jr, PhD, COAP, CSP, CQA, CFSA, CDP, CISA, and William J. Sampias, CISA
IIA v roce 1998; rozsah 269 stran
130/99 RISK MANAGEMENT: CHANGING THE INTERNAL AUDITOR'S PARADIGM
David McNamee, CIA, CISA, CFE, CGFM, FIIA(M) and Georges M. Selim, B.COM., M.Com., PhD, FIIA (UK)
IIA v roce 1998; rozsah 221 stran
129/99 COORDINATING TOTAL AUDIT COVERAGE: The Relationship Between Internal and External Auditors
Wiliam L. Felix Jr., PhD, CPA, Audrey A. Gramling, PhD, CPA, CIA, and Mario J. Maletta, PhD
IIA v roce 1998; rozsah 103 stran
128/99 USING NEURAL NETWORKS FOR RISK ASSESSMENT IN INTERNAL AUDITING: A FEASIBILITY STUDY
Sridhar Ramamoorti, PhD, CIA, ACA, CPA, CFE, CFSA, and Richard O. Traver, PhD, CIA, CPA, CISA
IIA v roce 1998; rozsah 133 stran
122/99 CIA EXAMINATION TEXTBOOKS
S. Rao Vallabhaneni
CIA ; rozsah 389 stran
121/99 A VISION FOR THE FUTURE: PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK FOR INTERNAL AUDITING, Report of the Guidance Task Force to the IIA's Board of Directors
IIA v roce 1999; rozsah 116 stran
120/98 The Bookstore Catalog, IIA, 1998
The Institute of Internal Auditors
Altamonte Springs, Florida 32701-4201,USA
117/98 Úpravy standardů pro profesionální praxi interního auditu po zapracování doplňků ke standardům (SIAS č. 14 až 18)
CIIA v roce 1998; rozsah 18 stran
114/98 Postup provedení auditu ověření úplnosti a správnosti údajů v hlášeních o obezřetném podnikání bank, předkládaných ČNB
Milada Bezděková, spolupráce: Crkovská, Jindřichová, Kopecká Lenka
ČIIA v roce 1998; rozsah 21 stran
113/98 Hledání kvalitních členů statutárních orgánů akciových společností
Charkham, Hessel, Lorsch, Mayer, Sailer
Vydavatel: Český institut Aplikované Ekonomie, s.r.o.,Praha 1996 ; rozsah 206 stran
110/98 Professional Practices Pamphlet 97-3: The Year 2000 (Y2K) Challenge
Vydavatel IIA v roce 1997; rozsah 25 stran
109/98 Professional Practices Pamphlet /97-2/, Assessing and Reporting on Internal Control
Vydavatel IIA v roce 1997; rozsah 21 stran
108/98 Codificación de las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna /Standardy Španělského institutu interních auditorů
ČIIA
v roce 1998; rozsah 118 stran
102/98 KULATÝ STŮL PRO INTERNÍ AUDITORY - březen 1998 - Presentace přednášek: Budoucnost interního auditu
Luis Javier Aranaz- IBERDROLA (Espaň.) Vývoj interního auditu ve VB Ian Looker- Price Waterhouse (UK)
ČIIA v roce 1998; rozsah 70 stran
095/98 AN AUDITOR´S GUIDE TO ENCRYPTION
Gerge T. Friedlob - Frank J. Plewa - Lydia L.F. Schleifer and Corey D. Schou
IIA v roce 1998; rozsah 182 stran
094/98 STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICES OF INTERNAL AUDITING. Statements on Internal Auditing Standards Nos. 1-18 Statement of Responsibilities of Internal Auditing Code of Ethics
IIA v roce 1998; rozsah 119 stran
090/97 Výbory pro audit po Cadburyho komisi - Překlad Petr Bonk z angl."Audit committees after Cadbury"
ČIIA
Arthur Andersen v roce 1997; rozsah 35 stran
087/97 Administrative Directives are approved by the Executive Committee of the Institute of Internal Auditors (IIA) under the authority of the Board of Directors
Vydal: IIA v roce 1997
082/97 Zavádění interního auditu v obchodních společnostech v českých podmínkách
Petr Bonk - Josef Kopec - Lubomír Kučera - Rodan Svoboda
ČIIA v roce 1997; rozsah 120 stran
081/97 Správa a finanční řízení společností v České republice Výsledky průzkumu, listopad 1997
Pro ČIIA v roce 1997; rozsah 72 stran
077/97 A decade of Model Internal Audit Case Summaries
Hubert D. Glover and James C. Flagg
IIA v roce 1997; rozsah 101 stran
075/97 INTERNÍ AUDIT: Průvodce nového auditora - překlad P.Bonk z angl. "Internal Auditing: A Guide for the New Auditor"
David Gallovay
IIA v roce 1997; rozsah 61 stran
073/97 Problematika vnútornej kontroly pri využívaní derivátov - Informačná príručka pre zohl´adnenie dokumentov COSO: Vnútorná kontrola - Integrovaný rámec pri uplatnení derivátov
SIIA - překlad z angl.
v roce 1997; rozsah 115 stran
072/97 Štandardy pre profesionálnu prax vo vnútornom audite
Slovenský inštitut interných auditorov
SIIA v roce 1997; rozsah 85 stran
071/97 A Commitment to Research, History and Objectives
IIA v roce 1996; rozsah 13 stran
070/97 The Outsourcing Dilemma: What´s Best for Internal Auditing
Larry E. Rittenberg and Mark A. Covaleski
IIA v roce 1997; rozsah 143 stran
068/97 Client/Server in an Open Systems Environment A Research Report based on work begun in an Advanced Technology Forum - April 1995
IIA (Sponsored by Ernst & Young LLP) v roce 1997; rozsah 75 stran
060/97 Control Model Implementation: Best Practices
James Roth
IIA v roce 1997; rozsah 455 stran
059/96a Interní audit
Dvořáček, Hevia, Středa a kol.
VŠE v roce 1996; rozsah 310 s.
058/97 Internal Controls
James K. Loebbecke & Walter O. Baggett
IIA v roce 1996; rozsah 84 stran
057/97 Přednášky Lawrence B. Sawyera o interním auditu
Překlad: Jan Valeška - ACES Praha
Vydal: ČIIA v roce 1997; rozsah 76 stran
056/96 Video - Přednáškový cyklus Lawrence B. Sawyera - modul I: Podstata interního auditu, kontrola - česká verze
VHS-PAL
; rozsah 52 minut
056/96 Video - Přednáškový cyklus Lawrence B. Sawyera - modul II: Předběžná prohlídka, auditorský program
VHS-PAL
česká verze ; rozsah 45 minut
056/96 Video - Přednáškový cyklus Lawrence B. Sawyera - modul III:Práce v terénu, pracovní záznamy, zjištění závad a nedostatků
VHS-PAL
česká verze ; rozsah 61 minut
056/96 Video - Přednáškový cyklus Lawrence B. Sawyera - modul IV: Prezentace auditorských zjištění Auditorská zpráva Jednání s lidmi
VHS PAL
česká verze ; rozsah 62 minut
056/96 Video - Přednáškový cyklus Lawrence B. Sawyera - modul V: Unáhlené závěry Podvody
VHS-PAL
česká verze ; rozsah 40 minut
055/96 Video - Zlepšete své dovednosti. Rozhovory o interním auditu - česká verze
IIA ve spolupráci Americké plynárenské sdružení a Edisonův ústav 1996
sponzorský dar ČEZ,a.s. ; rozsah 40 minut
054/96 Video - Interní audit IIA
UK česká verze
sponzorský dar ČEZ,a.s. ; rozsah 13 minut
051/96 International Quality Standards: Implications for Internal Auditing / ISO 9000
Jeffrey Ridley - Krystyna Stephens
IIA v roce 1996; rozsah 119 stran
050/96 Federal Sentencing Guidelines: A Guide for Internal Auditors (COSO)
Paul E. Fiorelli - Cynthia J. Rooney
IIA v roce 1996; rozsah 115 stran
048/96 Quality Assurance - Review Manual for Internal Auditing. 2nd Edition - 3 diskety 3 1/2, příručka pro tvorbu programů jakosti
IIA v roce 1990
047/96 Internal Auditing Manual, Shell-on-Disk (Software) - 3 diskety 3 1
Paul E. Heeschen (of Arthur Andersen & Co. in Chicago and San Francisco)
IIA v roce 1994
044/95 The New Auditor-in-Charge - , video-kurz určený jednotlivcům i skupinám, studijní materiál CIA, (kazeta 25-minut)
Steven A. Thompson
IIA v roce 1991; rozsah 65 stran
041/95 a Sac Set Study Guide: Systems Auditability and Control
IIA v roce 1993 - 94; rozsah 13 modulů
041/95 SAC Audit Programs & Automated Workpaper Package - 7 modulů + 3 diskety 3 1/2
Angelina Chin
IIA v roce 1992
040/95 Internal Audit of Purchasing (Practice set) - příručka pro samostudium,
David Mc Namee
IIA v roce 1992; rozsah 102 stran
039/95 Internal audit of Cash Operations (Practice set) - příručka pro samostudium, řešení problémů,
Laurie G. Jones
IIA v roce 1992; rozsah 74 stran
038/95 Effective Fraud Detection and Prevention Techniques (Practice set) - příručka pro samostudium, případové studie,
Hubert D. Glover - James C. Flagg
IIA v roce 1993; rozsah 144 stran
037/95 Risk Assessment - prezentace nástrojů interního auditu, příloha disketa 5 1/5´´
Laurie G. Jones
IIA ; rozsah 43 stran
036/95 Establishing an Internal Audit Function - prezentace nástrojů interního auditu, příloha disketa 5 1/5´´
Richard Tarr
IIA
035/95 Telecommunications: Detecting and Deterring Fraud - prezentace nástrojů interního auditu, příloha disketa 5 1/5´´
David W. Mc Namee
IIA
034/95 Internal Control: An Introduction - příručka pro samostudium
Dallas R. Blevins
IIA
0321 Sborník časopisů Interní auditor 1997 - 2001
ČIIA
ČIIA v roce 2004
032/95 Advanced Technology Forum: Audit, Control, and Security Issues in Networks
Zpracoval IIA Research Foundations a Advanced Technology Committee
IIA v roce 1993
031/95 b Case Studies in Internal Auditing, 2 Volume IIA, 42 reálných případových studií, pracovní a instrukční manually
v roce 1993
030/95 Model Curriculum for Information System Auditing - A Knowledge Skill Set for Auditing in an Information Systems Environment
zpracoval IIA Advanced Technology Committee
IIA v roce 1992; rozsah 90 stran
029/95 How to Develop a Code of Conduct
Martimer A. Dittenhofer - Wayne G. Moore
IIA v roce 1992; rozsah 43 stran
028/95 How to Detect Fraud Through Auditing
Alan Jacobson
IIA v roce 1990; rozsah 28 stran
027/95 Skills
Summers
IIA v roce 1983
026/95 Conducting the Post-audit Conference
James R. Crockett
IIA v roce 1992
025/95 Conducting Internal Audit Interviews
W. James Harmeyer
IIA v roce 1984
024/95 Adapting the Integrated Audit Approach
William T.Tener
IIA v roce 1992; rozsah 39 stran
023/95 Certified Internal Auditor Examination
Questions and Suggested Solutions
IIA v roce 1994
022/95 Certified Internal Auditor Examination
Questions and Suggested Solutions
IIA v roce 1993
019/95 Internal Control - Integrated Framework
Coopers & Lybrand pro IIA
IIA ; rozsah 4 díly, celkem 353 stran
017/95 Outsourcing. Downsizing, Reengineering: Internal Control Implications
Albert J.Marcella
IIA v roce 1995; rozsah 352 stran
016/95 Business Management Auditing: Promotion of Consulting Auditing
Glen L. Gray - Maryann Jacobi-Gray
IIA v roce 1994; rozsah 115 stran
015/95 Developing Productivity in Quality Measurement Systems for Internal Auditing Departments
James C. Lampe - Steve G.
IIA v roce 1994; rozsah 107 stran
013/95 The Internal Auditor's Role in Management Reporting on Internal Control
Wanda A. Wallace - G. Thomas White
IIA v roce 1994; rozsah 160 stran
012/95 Challenges and Opportunities of Small Internal Auditing Organizations
Douglas E. Ziegenfuss
IIA v roce 1994; rozsah 65 stran
010/95 Financial Reporting Issues for Internal Auditors
Nicholas G. Apostolou - Richard A. Ray
IIA v roce 1990; rozsah 134 stran
004/95 Disaster Contingency Planning
Albert J. Marcella Jr. - William J. Sampias - James K. Kincaid
IIA v roce 1993; rozsah 170 stran
003/96 c Standardy pro profesionální praxi interního auditu Překlad Standardů
překlad Petr Bonk
IIA v roce 1996; rozsah 79 stran
003/95 b Codification of Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
(The Red Book)
IIA v roce 1995; rozsah 109 stran
003/95 a Codification of Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
(The Red Book)
IIA v roce 1993; rozsah 97 stran
002/96 b Internal Auditing: Principles and Techniques
Richard L. Ratliff - Wanda A. Wallace - Glenn Summers - James K. Loebbecke - William G. McFarland
IIA v roce 1996; rozsah 1 105 stran
002/95 a Internal Auditing: Principles and Techniques
Richard L. Ratliff - Wanda A. Wallace - James K Loebbecke - William G. McFarland
IIA v roce 1988; rozsah 951 stran
001/96 b Sawyer´s Internal Auditing. 4th Edition
Lawrence B. Sawyer - Mortimer A. Dittenhofer - Asissted by James H. Scheiner
IIA v roce 1996; rozsah 1 499 stran