Publikace Časopis Interní auditor Články z časopisu Internal Auditor

ČLÁNKY Z ČASOPISU INTERNAL AUDITOR
(časopis vydávaný Mezinárodním institutem interních auditorů, The IIA)

V této části webu naleznete vybrané články z časopisu Internal Auditor, který vydává Mezinárodní institut interních auditorů (The IIA). Vybíráme a do českého jazyka překládáme články, které jsou aktuální svým tématem a zajímavé pro členy ČIIA.

Přístup k plnému znění článků mají pouze registrovaní členové. Jste-li člen ČIIA přihlašte se prosím ZDE.

Audit nikdy nespí

Audit nikdy nespí

Autor: Angela Witzany

Angela Witzany, IIA Global Chairman of the Board, říká, že interní auditoři si uchovají svoji relevantnost pouze v případě, že budou neustále věnovat pozornost prioritám organizace, které poskytují auditní služby.

Internal Auditor 4/2016

Propojený svět

Propojený svět

Autor: Jane Seago

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) konfrontuje interní auditory s riziky, která nemusí být na první pohled zřejmá.

Internal Auditor 4/2016

Převzetí vedoucí pozice v oblasti nefinančního reportingu

Převzetí vedoucí pozice v oblasti nefinančního reportingu

Autor: Arthur Piper

Interní audit má dobrou pozici pro to, aby zkoumal, jak jeho organizace reportuje nefinanční informace.

Internal Auditor 5/2016

Mapování ujišťovacích aktivit

Mapování ujišťovacích aktivit

Autor: Y.S. Al Chen, Loïc Decaux, Scott Showalter

Interní auditoři mohou podpořit úsilí dokumentovat činnosti organizace v oblasti kombinovaného ujištění.
Když se poskytují služby ujištění, interní audit není jediným hráčem ve hře.

Internal Auditor 6/2016

Začleňování IT auditu do auditních zakázek

Začleňování IT auditu do auditních zakázek

Autor: Andrew Bowman a Haylee Deniston

Interní audit se také mění. Tak, jako pokroky v oblasti technologií ovlivňují změny v provozních oblastech společností, musí také interní audit provádět IT audity, které pomohou organizacím dosáhnout nových a vyvíjejících se obchodních cílů. 

Internal Auditor 1/2017

Pusťme se do toho!

Pusťme se do toho!

Autor: Dennis Applegate, Sarah Bee a Dominique Vincenti

V situaci, kdy interní audit náboruje řadu svých otevřených pozic ze stážistů, je nevyhnutné mít dobře navržený program stáží. 

Internal Auditor 1/2017

Jak auditovat firemní kulturu

Jak auditovat firemní kulturu

Autor: James Roth

Audity firemní kultury mohou  pomoci odborníkům získat informace o příčinách špatného chování v organizaci. 

Internal Auditor 3/2017

Profesionalita nade vše

Profesionalita nade vše

Autor: J. Michael Jacka

Auditoři musí usilovat o vysoké standardy chování, a to i v případě, že partneři (stakeholders) se tak nechovají.

Internal Auditor 5/2017

Auditujete přes e-mail?

Auditujete přes e-mail?

Autor: Mark Ledman

Interakce s klientem by nikdy neměla být omezena notebooky a servery.

Internal Auditor 6/2017

Vztah mezi CEO a CRO

Vztah mezi CEO a CRO

Autor: Charlie Wright

Vedoucí interního auditu a vedoucí útvarů pro řízení rizik mohou za účelem efektivního řízení rizik v organizaci spolupracovat různými způsoby. 

Internal Auditor 1/2018

Záležitosti představenstva

Záležitosti představenstva

Autor: Arthur Piper

Sladění interního auditu a představenstva lze nejlépe dostáhnout, když obě strany porozumí prioritám a potřebám strany druhé.

Internal Auditor 1/2018

Nudné oddělení interního auditu

Nudné oddělení interního auditu

Autor: J. Michael Jacka

Předvídatelné audity, které se drží obvyklého scénáře a hrají na jistotu, poskytují zainteresovaným stranám malou hodnotu.

Internal Auditor 2/2018

Ženy na vrcholu

Ženy na vrcholu

Autor: Jane Seago

Šest leaderů v oblasti interního auditu sdíli, jak se dostali na vrchol profesního žebříčku.

Internal Auditor 4/2018

Úvodní a závěrečná auditní schůzka

Úvodní a závěrečná auditní schůzka

Autor: Scott Feltner

Úspěšné audity začínají a končí dobře naplánovanými schůzkami.

Internal Auditor 1/2019

Globální dosah GDPR

Globální dosah GDPR

Autor: Arthur Piper

Interní auditoři po celém světě poznávají dopad Evropského nařízení pro ochranu osobních údajů ve svých organizacích a svou roli v jeho dodržování.

Internal Auditor 2/2019