ke stažení
v PDF

Povinnost zřídit výbor pro audit a kdo ji má

Tomáš Severa (Interní auditor č. 2/2016)

Povinnost zřídit výbor pro audit pro některé subjekty byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech, dále jen „zákon o auditorech“), který nabyl účinnosti dne 14. dubna 2009. Zákon o auditorech mimo jiné provádí transpozici 8. směrnice o povinném auditu (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS), která přestavuje právní rámec Evropské unie upravující požadavky na auditory při ověřování účetních závěrek. V rámci této transpozice bylo nutné do českého právního řádu zakotvit taktéž některé požadavky vztahující se výlučně ke správě a řízení některých subjektů.....

Odkazované články a jejich PDF podoba jsou určeny pouze k osobnímu využítí, pro případné další využítí kontaktujte paní Škvorovou.

Nenašli jsme žádné diskuzní příspěvky k článku, můžete být první.

 

Nepovinný údaj

Pro případnou zpětnou vazbu uveďte
svůj kontaktní e-mail
(na webu nebude zobrazen)
   

Příspěvek obsahující HTML tagy bude odmítnut