ke stažení
v PDF

Plánování zdrojové personální kapacity útvaru interního auditu

Eva Štěpánková (Interní auditor č. 1/2016)

Útvar interního auditu Ministerstva pro místní rozvoj ČR prodělával v posledních letech velké změny. Do 31. 12. 2012 byl v organizační struktuře tohoto útvaru začleněn i Pověřený auditní subjekt, tzv. PAS, který byl jinak věcně a metodicky řízen ministerstvem financí a zajišťoval ověřování procesu čerpání evropských dotací. V roce 2013 a 2014 došlo k významnému snížení kapacity celého útvaru, převedení agendy PAS plně do kompetence Auditního orgánu ministerstva financí, a celkově tak došlo ke snížení rozsahu některých významných průřezových činností, které by měl interní audit vykonávat......

Odkazované články a jejich PDF podoba jsou určeny pouze k osobnímu využítí, pro případné další využítí kontaktujte paní Škvorovou.

Níže uvedené příspěvky - názory návštěvníků webu nejsou oficiálním stanoviskem ČIIA. V případě nevhodných příspěvků, dojde k jejich odstranění.

Příspěvek + -
1
27. květen 2017
304palec plus 394palec mínus
 

Nepovinný údaj

Pro případnou zpětnou vazbu uveďte
svůj kontaktní e-mail
(na webu nebude zobrazen)
   

Příspěvek obsahující HTML tagy bude odmítnut