Corporate Compliance

náhled Corporate Compliance
2 739 Kč ks

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

JUDr. Pavel Koukal, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. (2019)

Corporate compliance je dynamicky se rozvíjející oblast, která se v posledních letech čím dál více prosazuje i v českém podnikatelském prostředí. Důvodem je mj. skutečnost, že obstát v konkurenčním prostředí nevyžaduje pouze zvyšování hospodářské efektivity podniku, ale i získávání dalších konkurenčních výhod, jako je dlouhodobá integrita a bezúhonnost či širší společenská odpovědnost.

Cílem této publikace je nabídnout všem zájemcům o tuto problematiku celkový přehled základních otázek, které jsou s ní spojené, a to od výchozích teoretických otázek až po otázky čistě praktické, spojené např. s konkrétním nastavením a fungováním Compliance management systému.

Publikace je využitelná jak pro osoby pověřené funkcí compliance (Compliance Officers), tak i pro členy orgánů obchodních společností, pracovníky vrcholového a středního managementu, podnikové právníky a ostatní zájemce, kteří se při své práci dostávají s otázkami korporátní compliance do kontaktu. Všem těmto adresátům umožní publikace lépe a rychleji se v současném compliance bludišti zorientovat.

Témata