Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

náhled Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu
990 Kč ks

2017

The IIA, Inc., překlad ČIIA, Český institut interních auditorů (2017)

Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané Mezinárodním institutem interních auditorů (The IIA, Inc.) jako jednotné principy a postupy auditorské praxe.Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní principy profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu, Etický kodex, Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu) a část Doporučených směrnic (Prováděcí směrnice).