Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

náhled Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
380 Kč ks

Vladimír Králíček a Jan Molín, Wolters Kluwer (2014)

Kniha poskytuje manažerům v podnikatelské sféře návod, jak postupovat v oblasti kontroly, jak identifikovat a řídit rizika spojená s odhalením či naopak s neodhalením nedostatků v rámci specifických kontrol.
Jednotlivé kapitoly pak popisují velmi rozmanité oblasti, jakými jsou především

Publikace je průřezovým dílem autorů z katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze. Tím je do značné míry determinován pohled, který v knize převažuje, tedy pohled účetní, daňový a právní.