Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru

náhled Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru
460 Kč ks

Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů (2014)

Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci
veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných
rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky
je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku
pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost
dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů.
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.