Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu

náhled Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu
150 Kč ks

The IIA, Inc., překlad ČIIA, Český institut interních auditorů (2013)

Tato praktická pomůcka poskytuje pracovní definici
termínu malý útvar interního auditu.
Také si je vědoma výzev, kterým čelí vedoucí malého útvaru
interního auditu při implementaci Standardů, navrhuje,
jak na výzvy reagovat, přináší výhody používání Standardů.
Mnohé z výzev, které jsou v této příručce zmíněny,
však nejsou specifické pouze pro malé útvary
interního auditu, i větší útvary často čelí mnohým těmto
výzvám. Také uvádí konkrétní příklady a nejlepší praxi,
relevantní pro vedoucí interního auditu a management
auditu malých útvarů interního auditu, které jim pomohou
nejlépe Standardy implementovat.