Publikace Časopis Interní auditor

ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR

  • Časopis Interní auditor je profesním čtvrtletníkem Českého institutu interních auditorů.
  • Náklad 1200 výtisků. Časopis je určen interním auditorům (přičemž asi 50% z nich je z oblasti veřejné správy), zasílán vybraným knihovnám, ECIIA a The IIA, distribuován předplatitelům a rozdáván na hromadných akcích ČIIA. Okolo 80 čtenářů je ze Slovenské republiky.
  • Dostupnost online časopisu (aktuální číslo pouze pro členy ČIIA) s možností stažení do Vašich elektronických zařízení (ve formátu pdf).
  • Vychází od roku 1997.
  • Anglické anotace.
  • V redakční radě časopisu působí odborníci z poradenských společností, bankovnictví, pojišťovnictví nebo veřejné správy.
  • Každé číslo je věnováno jednomu tématu, přičemž pro rok 2014 jsou to tato témata:
Číslo Téma Termín distribuce
1/2015 Cesta ke kvalitě a přidaná hodnota pro klienty interního auditu
Březen 2015
2/2015 Interní audit a příbuzné profese
Červen 2015
3/2015 Speciální číslo časopisu k výročí 20let ČIIA
Září 2015
4/2015 Interní audit versus zrychlující se globalizovaný svět
Prosinec 2015