Psychologie pro každý den, aneb co nás ve škole neučili

Nový

21.11.2023 - 21.11.2023
variabilní symbol: 23294

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří se snaží posílit svou úspěšnost při řešení každodenních řídících, pracovních, sociálních i osobních situací, plně využít svůj potenciál, zvýšit svou schopnost nezávisle a kriticky uvažovat i podpořit svou sociální a emocionální inteligenci.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je ukázat, jak rozpoznat schopnosti, ve kterých vynikáme, a jak je co nejlépe využít, jak správně uvažovat a jakých chyb se při uvažování a rozhodování vyvarovat, jak „číst“ myšlenky druhých a předvídat jejich jednání, jak zvýšit svou přesvědčivost, schopnost zaujmout a ovlivňovat druhé či jak úspěšně bojovat se situací, když ztrácíme sebedůvěru a motivaci nebo propadáme špatné náladě.

OBSAH SEMINÁŘE

• Jak poznat, kdo jsme.
• Jak nalézt své silné a slabší stránky.
• Jak si osvojit zvyky, které zvyšují naši úspěšnost.
• Zvyky, které odlišují ty úspěšnější: šest důvodů, proč někteří lidé nikdy neuspějí.
• Jaké myšlenkové omyly na nás číhají nejčastěji.
• Jak kontrolovat své emoce.
• Jak číst myšlenky a pocity druhých.
• Jak se stát sympatickým.
• Proč a jak se nerozhodovat pod vlivem většiny.
• Co čekat a jak přežít v korporaci.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se