Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací

19.9.2024 - 19.9.2024
variabilní symbol: 24214

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, interní auditory, manažery a představitele organizací a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s důvody a přínosy provádění hodnocení činnosti interního auditu a rámcem pro provedení sebehodnocení interního auditu. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací.

OBSAH SEMINÁŘE

Hodnocení kvality interního auditu představuje účinný nástroj pro zvyšování výkonnosti a přidané hodnoty interního auditu. Podle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu musí být činnost interního auditu ověřena alespoň jednou za pět let. Jedním ze způsobů, jak posoudit činnost interního auditu, je sebehodnocení s následnou nezávislou validací.

Účastníci kurzu se seznámí s východisky a postupy sebehodnocení a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu.

  • Přínosy hodnocení interního auditu pro organizaci.
  • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, Standardy a program pro zabezpečení a zvyšování kvality (standard 1300).
  • Zaměření sebehodnocení.
  • Příprava na provedení sebehodnocení, ustavení týmu interních auditorů a výběr externího hodnotitele pro provedení validace, dotazníkové šetření.
  • Postup při provedení sebehodnocení: provedení rozhovorů, posouzení dokumentace a procesů interního auditu, posouzení dokumentace týkající se auditních a poradenských zakázek.
  • Analýza získaných informací, formulace zjištění a doporučení.
  • Provedení validace a reporting.
  • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 11:00

Lektor
Mgr. Stanislav Klika, CIA, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

Cena semináře
Cena člen (webinář): 1 750,- Kč bez DPH (2 118,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 250,- Kč bez DPH (2 723,- Kč s DPH)

Přihlásit se