Provádění mezinárodních sankcí v ČR

Nový

5.4.2024 - 5.4.2024
variabilní symbol: 24150

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen nejen pro všechny „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona, ale také pro jakýkoliv subjekt, kterého se mohou dotknout sankční opatření.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních sankcí a zejména jejich prováděním v ČR. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s mechanismem provádění sankcí, právní úpravou v této oblasti s důrazem na povinnosti, které jsou v této souvislosti kladeny evropským právem, AML zákonem nebo zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Účastníci budou také seznámeni s právní úpravou fungování národních sankcí a zejména s rolí Finančního analytického úřadu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co představují mezinárodní sankce.
  • Jaký je rozdíl mezi mezinárodními a národními sankcemi.
  • Právní úprava provádění mezinárodních sankcí.
  • Činnost a role Finančního analytického úřadu.
  • Povinnosti v této oblasti pro povinné osoby dle AML zákona.
  • Povinnosti v této oblasti pro další subjekty.
  • Obcházení mezinárodních sankcí

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se