Vzdělávání Konference a workshopy Workshop Zlín 2023 Program

Záštity nad workshopem poskytli:
Ing. Jiří Fojtík, vrchní ředitel sekce Finanční řízení a audit Ministerstva financí ČR
Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína
Ing. Peter Habšuda, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva financií SR

PROGRAM

Program v pdf ZDE.

Místo konání: Interhotel Zlín **** (www.interhotelzlin.cz)

26. dubna 2023
8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:15

Zahájení

9:15 - 9:45 "Úloha Ministerstva financií SR vo vzťahu k vnútornému auditu"
Martin PAVLUVČÍK
, vedúci oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit (Ministerstvo financií SR)
9:45 - 10:45

PANELOVÁNÍ
Panelová diskuse 1 na téma:
INTERNÍ AUDIT 21. STOLETÍ

František BECKERT, ředitel odboru interní audit (Ministerstvo financí ČR)
Miroslav ČTVRTLÍK
, interní auditor (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)
Jaroslava KOPOVÁ
, vedoucí interního auditu a kontroly (Město Šumperk)
František MOLNÁR
, riaditeľ Útvaru vnútorného auditu (Ministerstvo financií SR)
Blanka ŠTEFANKOVÁ
, interní auditorka (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)

10:45 - 11:45

PANELOVÁNÍ
Panelová diskuse 2 na téma:
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE

Jana HAMŠÍKOVÁ, interní auditorka (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Radmila OUTLÁ, ředitelka odboru projektového řízení (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Ladislava SLANCOVÁ, ředitelka odboru interního auditu (Nejvyšší kontrolní úřad)
Zdeněk VAŠÁTKO, vedoucí útvaru interního auditu (Krajský úřad Zlínského kraje)


11:45 - 12:45 Oběd

12:45 - 15:00 PRACOVNÍ SKUPINY
kSKUPINA A

TÉMA: Úskalia vnútorného auditu

Stanislav BUREŠ, ředitel odboru Auditní orgán, sekce Finančního řízení a audit (Ministerstvo financí ČR)
Kristína DURAJ CHOCHLÍKOVÁ
, riaditeľka odboru legislatívy, vzdelávania a podporných činností, sekcia auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
Jana KRAUSOVÁ DANIŠ
, vedúca oddelenia vnútorného auditu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
Petra KUČÁK NÉTRYOVÁ
, riaditeľka odboru vládneho auditu medzinárodných zdrojov, sekcia auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
Dana RATAJSKÁ
, vedoucí oddělení interního auditu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

anotace

kSKUPINA B

TÉMA: Digitalizace úřadu - jak být v souladu s principy eGovernmentu

Tomáš ŠEDIVEC, vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy (Digitální a informační agentura)
Radka DOMANSKÁ, Národní koordinátorka otevřených dat (Digitální a informační agentura)

anotace

kSKUPINA C

TÉMA: Dobrá praxe interního auditu služebních úřadů

Olga MERTLOVÁ
, vedoucí Oddělení interního auditu (Státní fond dopravní infrastruktury)

anotace

15:00 Ukončení odborného programu prvního dne workshopu
15:30 Zážitkový program
19:00 Večerní program "Číše vína"
Interhotel Zlín

27. dubna 2023
8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 10:00 "NIS2 nejen pohledem interního auditora"
Libor ŠTOURAČ
, Interní auditor & manager QMS, EMS, ISMS (ITS)
10:00 - 10:30 "Přístup auditu k problematice analýzy/řízení rizik"
Lenka HRADECKÁ
, IT Security & Quality Management konzultant (NETIA)
Zbyněk MALÝ, senior konzultant kybernetické bezpečnosti ISO a GDPR (NETIA)

10:30 - 11:00 Přestávka

11:00 - 12:00

"Plánované změny v interním auditu ve veřejné správě v souvislosti s novým zákonem o řízení a kontrole veřejných financí"
Tomáš VYHNÁNEK, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu (Ministerstvo financi ČR)

12:00 - 12:45

PANELOVÁNÍ
Panelová diskuse 3 na téma:

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A DOBRÉ PRAXE (ZÁVĚRY A VÝSTUPY Z PRACOVNÍCH SKUPIN)

Zástupci z pracovních skupin

12:45 - 12:50 Ukončení workshopu
12:50 Oběd