Vzdělávání Konference a workshopy Workshop Olomouc 2021 Program

PROGRAM

Program v pdf ZDE.

Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (www.pdf.upol.cz)

13. října 2021
9:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 10:30

Zahájení

10:30 - 11:15 Tomáš VYHNÁNEK, Centrální harmonizační jednotka (Ministerstvo financí ČR)
"Kvalita v interním auditu"
11:15 - 12:00

Vladimíra ZACHARIDESOVÁ, generální ředitelka sekce auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR)
"Nastavení a řízení kvality auditu"


12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 16:00 PRACOVNÍ SKUPINY
kSKUPINA A

TÉMA: Kvalita v interním auditu se zaměřením na sebehodnocení (vícečlenné útvary interního auditu)

LEKTOŘI:
Jindřiška ČECHOVÁ
, ředitelka Odboru interního auditu a vnitřní kontrola (Státní zemědělský intervenční fond)
Pavel NEUMAN
, vedoucí Oddělení podpory interního auditu a vnitřní kontrola (Státní zemědělský intervenční fond)

anotace

kSKUPINA B

TÉMA: Kvalita v interním auditu (jednočlenné útvary interního auditu)

LEKTOŘI:
Miroslav ČTVRTLÍK
, interní auditor (Katastrální úřad Olomouckého kraje)
Rodan SVOBODA
, externí konzultant (Eurodan)

anotace

kSKUPINA C

TÉMA: Kybernetická bezpečnost (panelová diskuse)

LEKTOŘI:
Zbyněk MALÝ
, předseda komise pro kybernetickou bezpečnost (Spolek pro ochranu osobních údajů)
Vladimír ROHEL
, ředitel sekce Bezpečnost (Nakit)
Aleš ŠPIDLA
, prezident (Český institut manažerů informační bezpečnosti)
Josef TRUBÁČEK, manager kybernetické bezpečnosti / DPO (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Martin VLČEK, interní auditor (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
Milan ZOLICH, vedoucí interního auditu (Ministerstvo spravedlnosti)

anotace

kSKUPINA D

TÉMA: Jak si zkontrolovat vlastní firemní cyber zabezpečení

LEKTOR:
Karol SUCHÁNEK, poradce pro digitální bezpečnost

anotace

16:00 Ukončení odborného programu prvního dne workshopu
19:00 Večerní program "Číše vína",
Hotel CENTRAL PARK FLORA

14. října 2021
9:00 - 9:30 Registrace
9:30 - 10:00 Jiří KNÁPEK, manažer realizace (NETIA)
"Case study - Implementace SW pro řízení rizik a interních auditů"
10:00 - 10:45

Aleš ŠPIDLA, prezident (Český institut manažerů informační bezpečnosti)
"Průmět současných trendů kybernetických hrozeb do interního auditu"


10:45 - 11:15 Přestávka

11:15 - 11:45 Miloslav KVAPIL, ředitel (DYNATECH)
"Zvládneme auditovat systémy s Umělou inteligencí?"

11:45 - 12:30

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
"Digitalizace - co již dnes umíme"

12:30 - 12:40 Ukončení workshopu
12:40 Oběd