Vzdělávání Konference a workshopy Workshop Olomouc 2021 O workshopu

O WORKSHOPU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 13. - 14. října 2021 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory z veřejné správy s názvem
QARIT - aktuální výzvy pro interní auditory ve veřejné správě
.

Věříme, že se po více než dvouleté vynucené přestávce budeme moci osobně setkat, tentokrát v Olomouci. Přijměte naše pozvání na pestrý odborný program s aktuálními tématy a zajímavými osobnostmi v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a současně na oblíbené neformální setkání Číše vína, které proběhne v hotelu Flora.

Na co bude workshop zaměřen?
Soustředili jsme se na dvě zajímavá a pro interní auditory stále aktuální témata, která budou předmětem jak plenary vystoupení, tak tématem pracovních skupin.
Prvním z nich je kvalita v interním auditu, tzn., že se zaměříme na to, jak dosáhnout souladu s požadavky mezinárodního standardu
1300 - Program pro zabezpeční a zvyšování kvality.
Druhým tématem bude stále aktuální oblast informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, kde současně navazujeme na předcházející workshop z roku 2019. Určitě se také dotkneme oblasti automatizace a digitalizace.

Pro koho je workshop určen?
Workshop je určen pro interní auditory, kontrolory, zástupce managementu a všechny ostatní pracovníky, kteří se zajímají o aktuální dění
v oblasti interního auditu a kontroly, zejména v souvislosti se zabezpečením kvality a kybernetické bezpečnosti.

Kdo na workshopu vystoupí?
Na workshopu vystoupí jak renomovaní experti, tak vaši kolegové, kteří mají s oblastí interního auditu praktické zkušenosti.

Co si odnesete?
Vedle informací získaných z neformálních diskusí, pak zejména aktuality, náměty, případové studie a další materiály, které workshop nabízí, včetně kontaktů na kolegy.

Co říci závěrem?
Všem nám chybělo vzájmené setkávání se a živé diskuse jak s vystupujícími, tak hlavně mezi námi. Věříme, že v Olomouci tuto příležitost dostaneme a jsme přesvědčeni, že program workshopu pro vás bude přínosem a odnesete si mnoho zajímavých informací a nových kontaktů.

Všecke auditorke a všeci auditoři, rádi vás ôvidime a těšime se na vás v Olomóco. Přejeďte, zvládneme všecke auditorsky nástrahe. Kvalita a IT bezpečnosť, to je naša budócnosť!


František
Beckert

Miroslav
Čtvrtlík

Daniel
Häusler

Eva
Klímová

Dana
Ratajská

Ladislava
Slancová

Věříme, že se po více než dvouleté vynucené přestávce budeme moci osobně setkat, tentokrát v Olomouci. Přijměte naše pozvání na pestrý odborný program s aktuálními tématy a zajímavými osobnostmi v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a současně na oblíbené neformální setkání Číše vína, které proběhne v hotelu Flora.