Vzdělávání Konference a workshopy Workshop Hradec Králové 2019 O Workshopu

O WORKSHOPU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 10. - 11. dubna 2019 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory z veřejné správy, ale nejen z ní, s názvem DAATOVÁNÍ aneb práce s daty nuda je, má však cenné údaje.

Na co bude workshop zaměřen a kdo vystoupí?
Jak napovídá slogan letáku, jedním ze základních pilířů úspěšné práce interního auditora je využití dat. Data jsou, jak sami dobře víte, tou nejcennější a nejdůležitější součástí nejen našich počítačů. Společně se tedy zaměříme na to, jak je správně evidovat, kontrolovat, filtrovat, třídit, řadit, porovnávat a prezentovat.

Zaměříme se na témata vztahující se k ochraně dat jako takové a ke kybernetické bezpečnosti, budete mít příležitost aktivně poznat zajímavé funkce a nástroje tabulkového procesoru MS Excel a jeho využití pro interní auditory.
V tematickém bloku finanční kontrola a dodržování principu „4 očí" Vám kolegové z Ministerstva financí Slovenské republiky sdělí své zkušenosti s aplikací národní legislativy a s příklady z jejich praxe.

Budeme se také věnovat aktualitám a zkušenostem z oblasti GDPR a v části druhého dne bude prostor i pro kvalitu ve veřejné správě včetně nástrojů řízení.

Pro koho je workshop určen?
Workshop je určen pro interní auditory, kontrolory, zástupce managementu a všechny ostatní pracovníky, kteří chtějí povýšit práci s daty ve všech jejich podobách a formách na vyšší úroveň, než tomu bylo doposud.

Kdo na workshopu vystoupí?
Na workshopu vystoupí renomovaní lektoři a odborníci, ale zejména Vaši kolegové, kteří mají s oblastí interního auditu praktické zkušenosti.

Co si odnesete?
Vedle informací získaných z neformálních diskusí, pak zejména aktuality, náměty, případové studie a další materiály, které workshop nabízí, včetně kontaktů na kolegy.

Co říci závěrem?
Přijměte stejně jako v minulých letech srdečné pozvání celého přípravného výboru a Sekce veřejné správy ČIIA na bezesporu zajímavý workshop, který jsme nazvali „DAATOVÁNÍ aneb práce s daty nuda je, má však cenné údaje". Jsme přesvědčeni, že obsahová náplň přednášek i pracovních skupin pro Vás bude přínosem a pomůže Vám ve využití toho nejcennějšího aktiva, kterým bezesporu data jsou.

Rádi Vás uvidíme a těšíme se na Vás v Hradci Králové.


František
Beckert

Miroslav
Čtvrtlík

Daniel
Häusler

Eva
Klímová

Dana
Ratajská