VÍTEJTE V SEKCI WEBINÁŘE

 

Český institut interních auditorů nově přichází s WEBINÁŘI neboli online semináři, které představují moderní způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet.


Webináře jsou vedené lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního a e-learningového vzdělávání. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení, jenž má převážně informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě.

 

Účast na webináři je realizována přes běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Účastníci vidí lektora na obrazovce svého PC nebo notebooku a současně sledují obsah jeho monitoru jako připravenou prezentaci, webové stránky nebo jiné dokumenty. Jednotlivé aktivity jsou doplněny různými interaktivními anketami a cvičeními.

V průběhu akce mají účastníci prostor pro dotazy prostřednictvím chatu nebo se mohou přímo dotazovat za použití mikrofonu. Webináře přináší účastníkům značné úspory času a nákladů. Dále umožňují účastnit se vzdálených vzdělávacích aktivit za běžných okolností nedostupných.

Webinář lze kdykoliv opakovat bez dalších nákladů - pro potřeby oživení probíraného tématu nebo dohledání některého důležitého detailu si může účastník podle potřeby přehrát videozáznam z webináře.

 

Pokud Vám nebude vyhovovat termín konání nebo se nebudete moci z nějakého důvodu zúčastnit, budete moci využít našeho VIDEOARCHIVU, z kterého můžete sledovat již proběhlé webináře.

 

Technické požadavky na straně posluchače:

 • Rychlost připojení min. 1024 kb/s download a 256 kb/s upload. Webová odezva by měla být do 200 ms (čím menší, tím lepší.).
  Svou rychlost a další parametry připojení si můžete změřit na webu www.rychlost.cz.
 • Ke spuštění použijte webové prohlížeče (podporující Adobe Flash Player): Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera, Safari.
  Nedoporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.
 • Aktuální verzi Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/cz/flashplayer/)
 • Reproduktory nebo sluchátka
 • Mikrofon a webová kamera (pouze v případě komunikace s lektorem formou video/audio hovoru)
 • Veškeré programy s použitím internetu např. icq, skype a jiné musí být vypnuté, kvůli střetu dat.
  Zapnutí více záložek v prohlížeči nevadí.


Test připojení pro účast na webinář:
PROVEĎTE SI TEST PŘIPOJENÍ - ZDE.

 

 

Postup registrace:

 • vyplňte přihlašovací online formulář u daného webináře
 • týden před konánín webináře zašleme e-mail s návodem na přihlášení na webinář, včetně postupu jak si otestovat počítač a ověřit , že obsahuje vše potřebné pro účast (Celý postup je velice jednoduchý a bez větších problémů jej zvládne i začátečník.)
 • den před konánín webináře zašleme e-mail s přihlašovacím kódem na webinář
 • faktury za účast budeme zasílat až po konání webináře

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Přihláška je určena jen pro jednu akci.
Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA).
Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

Český institut interních auditorů, z.s. (dále jen ČIIA) potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme.
Účastník obdrží vyrozumění v případě změn.

V ceně webináře jsou zahrnuty studijní materiály v elektronické podobě.
Webináře odpovídají požadavkům CPE.
Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA.
Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.
Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy.
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

 

Storno poplatky

V případě zaslání přihlašovacího kódu na daný webinář již konkrétnímu účastníkovi na jeho e-mail uvedený v přihlášce na webinář, účtujeme 100 % storno poplatek.

Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení.
Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

 

Slevy
ČIIA, o.s. poskytuje tyto slevy na webináře:

 • při účasti více účastníků z jedné organizace na jeden webinář je poskytována sleva:
  • od 3 účastníků včetně - sleva 5 %,
  • od 5 účastníků včetně - sleva 15 %,
  • od 10 účastníků včetně - sleva 20 %.

   

Organizační pokyny

 • Doporučený čas přihlášení na webinář je 15 minut před začátkem akce.
 • Faktura bude zaslána po konání webináře.

V případě problémů s připojením, kontaktujte zákaznickou podporu portálu Webinare.cz
na tel. 604 742 667 nebo napište na adresu info@webinare.cz.