Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Základní kurz

ZÁKLADNÍ KURZ PRO FINANČNÍ KONTROLU A INTERNÍ AUDIT

Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit.
Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

77. běh - Veřejná správa

Variabilní symbol - 77. běh

1. blok       20. - 23. září 2021
2. blok       8. - 11. listopadu 2021

Připravuje a pořádá: ČIIA a Ministerstvo financí

Místo konání: ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

Přednášející: Ing. Jana Báčová, CIA (Česká národní banka); Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Pavel Folkman, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2); Ing. Jiří Machát, MSc. (Allianz pojišťovna), Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj); Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE), Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA (Eurodan); Mgr. Andrea Vuongová (Ministerstvo financí)

Určeno pro
Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.

Cíl základního kurzu:
Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy.

  Program kurzu:

  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy Evropského společenství pro řídící a kontrolní systémy ve veřejné správě
  • Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem, vnitřní kontrolní systém)
  • Nastavení finančního řízení (řídící kontroly) a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému
  • Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpočtového řízení
  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu
  • Provedení procesem auditu krok za krokem, včetně plánování a podávání zpráv

   

  Cena kurzu: člen ČIIA 11 900,- Kč (s DPH 14 399,-Kč)
  nečlen ČIIA 14 900,- Kč (s DPH 18 029,-Kč)

  V ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní literatura a drobné občerstvení. Cena neobsahuje ubytování, stravování ani dopravné.

   

  Přihlášky přijímá:

  Vendula Bezoušková, kancelář ČIIA
  tel.: 731 157 250
  e-mail: prihlasky@interniaudit.cz