Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Základní kurz

ZÁKLADNÍ KURZ PRO FINANČNÍ KONTROLU A INTERNÍ AUDIT

Jednotný systém odborné přípravy úředníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit.
Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabídka VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU: ZDE.80. běh - Veřejná správa

Variabilní symbol - 80. běh

1. blok       17. - 20. dubna 2023
2. blok       15. - 18. května 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

Připravuje a pořádá: ČIIA a Ministerstvo financí

Místo konání: ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

Přednášející: Ing. Valdemar Adamiš (Ministerstvo financí), Ing. Jana Báčová, CIA (Česká národní banka); Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Pavel Folkman, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2); Ing. Jiří Machát, MSc. (Allianz pojišťovna), Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj); Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE), Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA (Eurodan)

Určeno pro
Začínající interní auditory ve veřejné správě. Jednotný systém odborné přípravy úředníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit(ZÁKLADNÍ KURZ) je organizován v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.

Cíl kurzu:
Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy.

  Program kurzu:

  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy Evropského společenství pro řídící a kontrolní systémy ve veřejné správě
  • Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem, vnitřní kontrolní systém)
  • Nastavení finančního řízení (řídící kontroly) a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému
  • Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpočtového řízení
  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu
  • Provedení procesem auditu krok za krokem, včetně plánování a podávání zpráv

   

  Cena kurzu: člen ČIIA 15 500,- Kč (s DPH 18 755,-Kč)
  nečlen ČIIA 19 400,- Kč (s DPH 23 474,-Kč)

  V ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní literatura a drobné občerstvení.

   

  Přihlášky přijímá:

  Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
  tel.: 731 157 256
  e-mail: prihlasky@interniaudit.cz