Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

KURZY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU JSOU AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA ČR.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz (Variabilní symbol - 72. běh)
1. týden 4. - 7. 3. 2019
2. týden 1. - 4. 4. 2019


JUNIOR - Termíny


Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 103)
12. - 14. 6. 2019

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 105)
13. -  15. 5. 2019

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 106)
27. - 29. 5. 2019

 

SENIOR - Termíny


Reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy
(Variablní symbol - VS 102)
18. -  20. 2. 2019

Audit účetní závěrky vybraných organizací (Variabilní symbol - 19057) - Kurz není akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.
9. - 10. 4. 2019

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti (Variabilní symbol - VS 104)
3. - 7. 6. 2019


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

 

Řízení interního auditu
Atestační kurz nebude v 1. pololetí 2019 otevřen.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
Atestační kurz nebude v 1. pololetí 2019 otevřen.

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy