Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol - 76. běh)
1. týden 22. - 25. 3. 2021
2. týden 26. - 29. 4. 2021


JUNIOR - Termíny

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 126)
24. -  26. 2. 2021 - ONLINE přes Microsoft Teams!

Audit klíčových oblastí veřejné správy I. (Variabilní symbol - VS 127)
17. - 19. 3. 2021

Interní audit a kontrola u měst a obcí (Variabilní symbol - VS 129) - NOVÉ!
20. - 22. 4. 2021

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 130)
17. - 19. 5. 2021

Audit klíčových oblastí veřejné správy II. (Variabilní symbol - VS 132) - NOVÉ!
9. - 11. 6. 2021

 

SENIOR - Termíny

3E v číslech - Komplexní seminář (Variabilní symbol 128)
19. - 21. 4. 2021

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy
Atestační kurz se v 1. pololetí 2021 nebude konat.

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti (Variabilní symbol 133)
14. - 18. 6. 2021EXPERT/KONZULTANT - Termíny

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 131)
19. - 21. 5. 2021

Řízení interního auditu
Atestační kurz se v 1. pololetí 2021 nebude konat.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu
ve veřejné správě

Atestační kurz se v 1. pololetí 2021 nebude konat.

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy