Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

ASISTENT - Termíny


Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol - 75. běh)
1. týden 5. - 8. 10. 2020
2. týden 9. - 12. 11. 2020


JUNIOR - Termíny


Audit klíčových oblastí veřejné správy I. (Variabilní symbol - VS 125)
9. - 11. 12. 2020 - NOVĚ ONLINE!

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi
Atestační kurz se v 2. pololetí 2020 nebude konat.

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 122)
16. -  18. 9. 2020

Audit klíčových oblastí veřejné správy II.
Atestační kurz se v 2. pololetí 2020 nebude konat.

 

SENIOR - Termíny

3E v číslech - Komplexní seminář / FORMOU WEBINÁŘE (VS 20178) - NOVÉ!
11. - 13. 8. 2020

3E v číslech - Komplexní seminář
(VS 126) - NOVÉ!
2. - 4. 11. 2020

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy (Variabilní symbol - VS 123)
29. - 30. 9. 2020

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Atestační kurz se v 2. pololetí 2020 nebude konat.


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

 

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 124)
PŘESUN TERMÍNU KONÁNÍ NA 19. - 21. 5. 2021!

Řízení interního auditu
Atestační kurz se v 2. pololetí 2020 nebude konat.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu
ve veřejné správě

Atestační kurz se v 2. pololetí 2020 nebude konat.

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy