Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabídka VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU (online i prezenční forma): ZDE.

ASISTENT - Termíny


Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol - 79. běh)
1. týden 3. - 6. 10. 2022
2. týden 7. - 10. 11. 2022


JUNIOR - Termíny

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 154)
28. - 30. 11. 2022

Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 155)
7. - 9. 12. 2022

Interní audit a kontrola u měst a obcí (Variabilní symbol - VS 151)
31. 10. - 2. 11. 2022

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 156)
12. - 14. 12. 2022

 

SENIOR - Termíny

3E v číslech - Komplexní seminář (Variabilní symbol - VS 150)
25. - 27. 10. 2022

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy (Variabilní symbol - VS 152)
2 - 3. 11. 2022 - ONLINE přes Microsoft Teams! ZMĚNA KONÁNÍ SEMINÁŘE!

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Atestační kurz se ve 2. pololetí 2022 nebude konat.


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 153)
23. - 25. 11. 2022

Řízení interního auditu
Atestační kurz se ve 2. pololetí 2022 nebude konat.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
Atestační kurz se ve 2. pololetí 2022 nebude konat.

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy