Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

KURZY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU JSOU AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA ČR.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz (Variabilní symbol - 70. běh)
1. týden 5. - 8. 3. 2018
2. týden 9.  - 12. 4. 2018

 


JUNIOR - Termíny


Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 89)
30. 5.  -  1. 6. 2018

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 92)
28. -  30. 5. 2018

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 93)
18. - 20. 6. 2018

 

SENIOR - Termíny


Reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy
(Variablní symbol - VS 87)
12. -  14. 2. 2018

Audit účetní závěrky vybraných organizací (Variabilní symbol - 18036)
13. - 14. 3. 2018

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti (Variabilní symbol - VS 91)
21. - 25. 5. 2018


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

 

Řízení interního auditu (Variabilní symbol - VS 88)
19. - 21. 2. 2018

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
(Variabilní symbol - VS 90) 
16. - 18. 4. 2018

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy