Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz (Variabilní symbol - 73. běh)
1. týden 7. - 10. 10. 2019
2. týden 11. - 14. 11. 2019


JUNIOR - Termíny


Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 111)
4. - 6. 12. 2019

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 109)
18. -  20. 11. 2019

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi
Atestační kurz nebude ve 2. pololetí 2019 otevřen.

 

SENIOR - Termíny

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvisloti s řídícími a kontrolními systémy (Variabilní symbol - VS 107) - NOVÉ!
17. - 18. 9. 2019

Audit účetní závěrky vybraných organizací - Kurz není akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.
Kurz nebude ve 2. pololetí 2019 otevřen.

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Atestační kurz nebude ve 2. pololetí 2019 otevřen.


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

 

Řízení interního auditu (Variabilní symbol - VS 108)
4. - 6. 11. 2019

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 110) - NOVÉ!
27. - 29. 11. 2019

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě (Variabilní symbol - VS 112)
9. - 11. 12. 2019

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy