Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabídka VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU v pdf ZDE. Přihlášky naleznete v interaktivním přehledu ZDE.


ASISTENT - Termíny


Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol - 80. běh)
1. týden 17. - 20. 4. 2023
2. týden 15. - 18. 5. 2023


JUNIOR - Termíny

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 159)
3. - 5. 4. 2023

Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 161)
30. 5. - 1. 6. 2023

Interní audit a kontrola u měst a obcí (Variabilní symbol - VS 158)
20. - 22. 3. 2023

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 162)
13. - 15. 6. 2023

 

SENIOR - Termíny

3E v číslech - Komplexní seminář
Atestační kurz se v 1. pololetí 2023 nebude konat.

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy (Variabilní symbol - VS 160)
9 - 10. 5. 2023

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Atestační kurz se v 1. pololetí 2023 nebude konat.


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 157)
14. - 16. 3. 2023

Řízení interního auditu
Atestační kurz se v 1. pololetí 2023 nebude konat.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
Atestační kurz se v 1. pololetí 2023 nebude konat.

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy