Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol - 78. běh)
1. týden 4. - 7. 4. 2022
2. týden 9. - 12. 5. 2022


JUNIOR - Termíny

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 149)
20. - 22. 6. 2022

Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol - VS 145)
18. - 20. 5. 2022

Interní audit a kontrola u měst a obcí (Variabilní symbol - VS 147)
6. - 8. 6. 2022

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 146)
Atestační kurz se ve 2. pololetí 2022 nebude konat.

 

SENIOR - Termíny

3E v číslech - Komplexní seminář (Variabilní symbol 148)
14., 15. a 21. 6. 2022 - ONLINE přes Microsoft Teams!

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy (Variabilní symbol 142)
1. - 3. 3. 2022 - ONLINE přes Microsoft Teams!

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti (Variabilní symbol 144)
21. - 25. 3. 2022 - ONLINE přes Microsoft Teams!


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 143)
16. - 18. 3. 2022

Řízení interního auditu
Atestační kurz se v 1. pololetí 2022 nebude konat.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
Atestační kurz se v 1. pololetí 2022 nebude konat.

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy