Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Přehled kurzů

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

 

ASISTENT - Termíny


Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol - 77. běh)
1. týden 20. - 23. 9. 2021
2. týden 8. - 11. 11. 2021


JUNIOR - Termíny

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol - VS 135)
Nebude realizováno v 2. pololetí 2021.

Audit klíčových oblastí veřejné správy I. (Variabilní symbol - VS 141)
15. - 17. 12. 2021

Interní audit a kontrola u měst a obcí (Variabilní symbol - VS 136)
20. - 22. 10. 2021

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi (Variabilní symbol - VS 140)
13. - 15. 12. 2021

Audit klíčových oblastí veřejné správy II. (Variabilní symbol - VS 132)
Nebude realizováno v 2. pololetí 2021.

 

SENIOR - Termíny

3E v číslech - Komplexní seminář (Variabilní symbol 137)
21. 10. 2021 - ONLINE přes Microsoft Teams!
4. 11. 2021 - ONLINE přes Microsoft Teams!
11. 11. 2021 - ONLINE přes Microsoft Teams!

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy (Variabilní symbol 134)
Nebude realizováno v 2. pololetí 2021.

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti (Variabilní symbol 133)
6. - 10. 9. 2021 - ONLINE přes Microsoft Teams!


EXPERT/KONZULTANT - Termíny

Nástroje a metody řízení pro interní auditory (Variabilní symbol - VS 139)
8. - 10. 12. 2021

Řízení interního auditu
Atestační kurz se v 2. pololetí 2021 nebude konat.

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě (Variabilní symbol - VS 138)
24. - 26. 11. 2021

 


Vyberte si ze dvou druhů kurzů pro veřejnou správu:

Základní kurz

Atestační kurzy