Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Univerzita interního auditu (UIA) O univerzitě

UNIVERZITA INTERNÍHO AUDITU

Aktuální pozvánka ke stažení: ZDE.


UIA – Univerzita interního auditu

je komplexní vzdělávací projekt Českého institutu interních auditorů. Komplexnost, hlavní atribut celého programu, Univerzita převzala ze svého předchůdce - Komplexního vzdělávání®. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce, vedení lidí.

Propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je dalším výrazným rysem Univerzity. Nejen standardní přednášky, ale i živé a neformální workshopy vám ukáží, jak přednášená fakta nejlépe realizovat. Zacílení na komunikační a prezentační dovedností vám naznačí jak přistoupit k této pro auditora nepostradatelné oblasti.

Lektoři v UIA však tvoří vyvážený mix špičkových specialistů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kterých tam je téměř polovina. Zaměření na realizovatelnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí je další výrazný atribut UIA.

Vztah Univerzity k CIA

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace CIA v její nejnovější podobě jsou do programu Univerzity zařazena. Univerzita má ale o něco širší záběr díky zaměření na praktickou realizovatelnost metodologie interního auditu. Absolvování UIA zcela jistě každého posune velmi blízko ke zdárnému absolvování CIA, protože cílem Univerzity je i špičkové zvládnutí interního auditu, který CIA testuje. Není to ale produkt specificky navržený k získání této certifikace. Jako forma přípravy na zdolání této mety interních auditorů je ovšem vynikající, protože ukáže interní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu a ozřejmí vám návaznosti a principy, jejichž znalost je CIA testována. A Univerzita navíc nabízí informace, znalosti a dovednosti k praxi a výkonu interního auditu, což je aspekt, který CIA zcela vynechává.

Pro koho je UIA určena?

Pro každého vážného zájemce o interní audit. Největší užitek bude mít ale ten, kdo se již nějakou dobu v oblasti interního auditu pohybuje, kdo zná Standardy pro profesionální praxi interního auditu, kdo se chce posunout do „mistrovské oblasti“ interního auditu. Zkrátka pro toho, kdo má ambici stát se špičkovým auditorem.

Struktura univerzity

UIA je rozdělena do tří sekcí či stupňů, které vyjadřují proces vyzrávání – junior, senior, manažer. A v každém z těchto stupňů budou témata typická pro příslušný „vývojový stupeň". A všechno dohromady to poskytne univerzální pohled na interní audit. Celý program se skládá z 5 týdenních bloků, ukončen bude ve 2. pololetí 2022.

 

Přehled tématických bloků Univerzity interního auditu

1. TÝDEN
Principy interního auditu; Standardy interního auditu; Techniky a nástroje interního auditu; Sběr dat; Zpráva z auditní zakázky;
Komunikace výsledků / zpráva; Typy auditních projektů; Konzultace; Pracovní dokumentace; Auditní názor; Hodnocení relevance a kompletnosti evidence; Využití datové analýzy v interním auditu, Audit robotiky.

2. TÝDEN
Účetnictví pro audit – základní koncept, využití pro audit, manažerské účetnictví; Rizika interního auditu; Projektové řízení; Plán auditního projektu / projektového řízení auditního projektu; Workshop – Audit A; Risk management.

3. TÝDEN
Auditní zakázky ve veřejné správě; Zaměření auditů, design kontrol a koncipování auditních závěrů; Design kontroly vs. funkčnost kontroly; Podvody, forenzní audit; Kvalita IA (KPI, řízení IA, supervize, průběžné monitorování, self assessment, QAR a příprava na něj, využití); Nástroje IA – ERP/IA tools/MS Office/ACL/ IDEA; IT – /vývoj, změnové řízení/ITIL; IT/kontrolní koncept; IT/řízení, infrastruktura; IT/IT auditing, COBIT.

Lektoři 1.–3. týdne
■ Mgr. Petr Barnat, MBA (ČEZ)
■ Ing. Igor Barva (Rogit)
■ Ing. Martin Dohnal (GasNet)
■ Ing.Tomáš Hořejší, CFE (Moneta Money Bank)
■ Ing. Richard Michálek (nezávislý konzultant)
■ Přemysl Mika (Symphera)
■ PaedDr. Ing. Robert Prorok
■ Ing. Ladislav Rafaj, CIA (Matador SK)
■ Ing. Petr Stejskal (PwC)
■ Bc. Ivo Středa, CIA (Moneta Money Bank)
■ Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA (Eurodan)
■ Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)
■ Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (Tyllco)
■ Ing. Pavel Vácha, CSc, CIA, CRMA (ČEPS)
■ Mgr. Filip Zelingr (Letiště Praha)

4. - 5. TÝDEN (pozdim 2022)
Auditní proces – Plán, alokace kapacit a jejich řízení; Procesní řízení a jeho zlepšování, audit procesu; Finanční plánování, finanční analýza, financování, controlling; Work plan – můj nejlepší – prezentace účastníků; Interní audit a podvod – jak se to rýmuje; Workshop B – Audit investičního projektu – východiska a přístup; Člověk – největší bezpečnostní riziko; Interní auditor – firemní hvězda aneb jak být nejlepší. Cílevědomé cíle.

Co chci od interního auditora – pohled manažera; Leadership, management a postavení interního auditu v organizaci, koordinace ujišťovatelů; Governance – audit, výbor pro audit, externí auditor, 3Lines of Defense, RVDA, management – jak se s tím vším má vyrovnat one(wo)man auditní tým; Audit s přidanou hodnotou; Rizika mojí firmy – prezentace účastníků 20+10; Vliv moderních IT technologií na procesy ve společnosti; Robotická automatizace procesů – přínosy a rizika; Workshop C – Audit projektu – východiska a přístup; Úvod do Public Relations; Firemní komunikace a její procesy.