Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Univerzita interního auditu (UIA)

UNIVERZITA INTERNÍHO AUDITU

V 1. pololetí 2018 se Univerzita interního auditu nebude konat.


UIA – Univerzita interního auditu

je komplexní vzdělávací projekt Českého institutu interních auditorů. Komplexnost, hlavní atribut celého programu, Univerzita převzala ze svého předchůdce - Komplexního vzdělávání®. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce, vedení lidí.

Propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je dalším výrazným rysem Univerzity. Nejen standardní přednášky, ale i živé a neformální workshopy vám ukáží, jak přednášená fakta nejlépe realizovat. Zacílení na komunikační a prezentační dovedností vám naznačí jak přistoupit k této pro auditora nepostradatelné oblasti.

Lektoři v UIA však tvoří vyvážený mix špičkových specialistů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kterých tam je téměř polovina. Zaměření na realizovatelnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí je další výrazný atribut UIA. Vždyť kolik znáte obdobných programů, v nichž přenáší pět prezidentů! Takže 5P je další ze synonym Univerzity.

 

Pro koho je UIA určena?

Je možno říci, že pro každého velmi vážného zájemce o interní audit. Ale největší užitek bude mít ten, kdo se již nějakou dobu v oblasti interního auditu pohybuje, kdo zná Standardy pro profesionální praxi interního auditu, kdo chce dosáhnout komplexního přehledu.Vztah Univerzity k CIA.

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace CIA v její nejnovější podobě jsou zařazena do UIA. Ta má ale o něco širší záběr díky zaměření na praktickou realizovatelnost metodologie interního auditu. Absolvování UIA vás zcela jistě posune velmi blízko ke zdárnému absolvování CIA. Není to ale produkt specificky navržený k získání této certifikace. Jako forma přípravy na zdolání této mety interních auditorů je ovšem vynikající, protože vám ukáže interní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu a ozřejmí vám návaznosti a principy, jejichž znalost je CIA testována.


Celý program se skládá z 5 týdenních bloků.

Přehled tématických bloků Univerzity interního auditu

1.- 2. týden

3. – 4. týden

5. týden

Principy interního auditu Roční plán interního auditu
Strategický (střednědobý plán) IA
Strategie řízení a komunikace útvaru IA
Standardy IA Follow up proces/následné audity
Supervize
HR interního auditu
Techniky a nástroje interního auditu Riziko podvodu, forenzní audit Měkké dovednosti
Sběr dat Compliance Strategické řízení firmy
Analýza dat Procesní pojetí řízení IT a kontrolní koncept I Makroekonomika
Pracovní dokumentace, auditní názor Procesní pojetí řízení IT a kontrolní koncept II Leadership a kvalita interního auditu,
koordinace ujišťovatelů v organizaci
Komunikace výsledků – zpráva Audit IT I
Výstupy/zpráva Audit IT II
Typy auditních projektů IT pro auditory
Risk management Systém práva  a vybraná odvětví regulace
Projektové řízení Právní rizika a jejich audit
Procesní řízení Úvod do kapitálových trhů
Plán auditního projektu Bezpečnost
Účetnictví  pro audit – základní koncept Finanční řízení podniku
Účetnictví pro audit – využití pro audit Finance
Účetnictví pro audit – manažerské účetnictví
Rozhodování

Lektoři:

Jana Báčová (Česká národní banka), Petr Barnat (ČEZ), Igor Barva (Rogit), Martin Dohnal (Český Aeroholding), Jiří Dudorkin (EY),
Petr Grešl (Rogit), František Havel (Novartis), Jaroslav Jakš (ČSOB), Petr Kubík (T-Mobile), Radek Kučera (T-Mobile), Ján Lalka (Surveilligence), Hana Ondrušková (konzultant), Tomáš Pivoňka (ČEZ), Bohuslav Poduška (Česká spořitelna), Robert Prorok (Eltodo), Ladislav Rafaj (Matador Holding), Jarmila Rázková (MFČR), Tomáš Schwardy (EY), Ivo Středa (RWE), Rodan Svoboda (Eurodan),
Antonín Šenfeld
(AXA ČR), Radek Ščotka (Argeus), Ladislav Tyll (Tyllco), Pavel Vácha (Provident Financial), Martin Veselý (EY),
Petr Vobořil (ČEZ).

 

S dalšími otázkami se obracejte na Terezu Štětinovou, e-mail: stetinova@interniaudit.cz.