Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Univerzita interního auditu (UIA)

UNIVERZITA INTERNÍHO AUDITU


UIA – Univerzita interního auditu

je komplexní vzdělávací projekt Českého institutu interních auditorů. Komplexnost, hlavní atribut celého programu, Univerzita převzala ze svého předchůdce - Komplexního vzdělávání®. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce, vedení lidí.

Propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je dalším výrazným rysem Univerzity. Nejen standardní přednášky, ale i živé a neformální workshopy vám ukáží, jak přednášená fakta nejlépe realizovat. Zacílení na komunikační a prezentační dovedností vám naznačí jak přistoupit k této pro auditora nepostradatelné oblasti.

Lektoři v UIA však tvoří vyvážený mix špičkových specialistů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kterých tam je téměř polovina. Zaměření na realizovatelnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí je další výrazný atribut UIA. Vždyť kolik znáte obdobných programů, v nichž přenáší pět prezidentů! Takže 5P je další ze synonym Univerzity.

 

Pro koho je UIA určena?

Je možno říci, že pro každého velmi vážného zájemce o interní audit. Ale největší užitek bude mít ten, kdo se již nějakou dobu v oblasti interního auditu pohybuje, kdo zná Standardy pro profesionální praxi interního auditu, kdo chce dosáhnout komplexního přehledu.Vztah Univerzity k CIA.

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace CIA v její nejnovější podobě jsou zařazena do UIA. Ta má ale o něco širší záběr díky zaměření na praktickou realizovatelnost metodologie interního auditu. Absolvování UIA vás zcela jistě posune velmi blízko ke zdárnému absolvování CIA. Není to ale produkt specificky navržený k získání této certifikace. Jako forma přípravy na zdolání této mety interních auditorů je ovšem vynikající, protože vám ukáže interní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu a ozřejmí vám návaznosti a principy, jejichž znalost je CIA testována.


Celý program se skládá z 5 týdenních bloků.

Přehled tématických bloků Univerzity interního auditu

1.- 2. týden

3. – 4. týden

5. týden

Principy interního auditu Roční plán interního auditu
Strategický (střednědobý plán) IA
Strategie řízení a komunikace útvaru IA
Standardy IA Follow up proces/následné audity
Supervize
HR interního auditu
Techniky a nástroje interního auditu Riziko podvodu, forenzní audit Měkké dovednosti
Sběr dat Compliance Strategické řízení firmy
Zpráva z auditní zakázky
Procesní pojetí řízení IT a kontrolní koncept I Makroekonomika
Komunikace výsledků – zpráva Procesní pojetí řízení IT a kontrolní koncept II Leadership a kvalita interního auditu,
koordinace ujišťovatelů v organizaci
Typy auditních projektů.
Audit IT I
Konzultace
Audit IT II
Pracovní dokumentace
IT pro auditory
Auditní názor
Systém práva  a vybraná odvětví regulace
Hodnocení relevance a kompletnosti evidence
Právní rizika a jejich audit
Integrace datových analýz do běžného života interního auditora
Úvod do kapitálových trhů
Účetnictví pro audit (základní koncept, využití pro audit)
Bezpečnost
Rizika interního auditu
Finanční řízení podniku
Projektové řízení
Finance
Plán audtiního projektu / projektového řízení auditního projektu
Worskhop - Audit A

Lektoři:

Jana Báčová (Česká národní banka), Petr Barnat (ČEZ), Igor Barva (Rogit), Vadim Beneš (PwC), Martin Dohnal (innogy ČR), Jiří Dudorkin (EY), Petr Grešl (Rogit), František Havel (Novartis), Jaroslav Jakš (ČSOB), Petr Kubík (T-Mobile), Radek Kučera (T-Mobile), Ján Lalka (Surveilligence), Přemysl Míka, Lenka Mušková (BOHEMIA ENERGY), Hana Ondrušková (konzultant), Tomáš Pivoňka (ČEZ), Bohuslav Poduška (Česká spořitelna), Robert Prorok, Ladislav Rafaj (Matador Holding), Jarmila Rázková (MFČR), Tomáš Schwardy (EY), Ivo Středa (RWE), Rodan Svoboda (Eurodan), Antonín Šenfeld (AXA ČR), Radek Ščotka (Argeus), Ladislav Tyll (Tyllco), Pavel Vácha (ČEPS), Martin Veselý (EY), Petr Vobořil (ČEZ), Filip Zelingr (Český Aeroholding)

 

S dalšími otázkami se obracejte na Terezu Štětinovou, e-mail: stetinova@interniaudit.cz.