Vzdělávání Semináře Detail semináře

PERSONALISTIKA A MZDY V KONTEXTU GDPR V PRAXI

13. 12. 2022

kód akce: 22242

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory, personalisty, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Cíl semináře

Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů v oblasti personalistky. V rámci jednotlivých procesů od zpracování osobních údajů od uchazečů o pracovní pozici až po jejich ukončení. Jednotlivé procesy budou demonstrovány na praktických příkladech z praxe.

Obsah semináře

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy ochrany osobních údajů, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“). V průběhu školení bude analyzován celý cyklus zaměstnance v organizaci a s ním spojené zpracování osobních údajů. Jedná se o tyto oblasti:

 • Zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru.
  • Nábor a výběr (oprávněnost požadavků na uchazeče, zpracování osobních údajů z CV, předávání údajů v rámci organizace atd.)
 • Nástup a uzavření smlouvy (vstupní dotazníky, kopírování dokladů, výpis z trestního rejstříku atd.)
 • Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru.
  • Zpracování mezd (interní vs. externí zajištění zpracování mezd)
  • Podpůrné procesy (hodnocení a vzdělávání zaměstnanců atd.)
 • Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru.
  • Výstupní řízení (odebrání přístupů, uchování dokumentace atd.)
 • Ostatní oblasti týkající se zpracování osobních údajů v personalistice.
  • Komunikace s úřady (FÚ, ÚP, ČSSZ,…)
  • Bezpečnost uložení spisů
 • Diskuse.

Rozvrh semináře

09.00 - 13.00

Lektor: Jahnová Lucie

Cena
člen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.700,- Kč bez DPH (3.267,- Kč s DPH)
Cena „Hybrid”
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů