Vzdělávání Semináře Detail semináře

KONTROLA POSTUPU ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

15. 11. 2022

kód akce: 22241

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.

Cíl semináře

Popis zjištěných pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek s rozborem toho, co si zadavatel v kontextu právní regulace zadávání veřejných zakázek může dovolit.

Obsah semináře

  • Pochybení zadavatelů ve světle rozhodovací praxe národních a evropských orgánů dohledu.
  • Na co si zadavatel musí dávat pozor.
  • Co nemusí být považováno za pochybení podle zadávacího zákona.

Rozvrh semináře

09.00 - 15.00

Lektoři: Ing. Ajmová Markéta , JUDr. Matochová Lenka

Cena
člen ČIIA 2.450,- Kč bez DPH (2.965,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.100,- Kč bez DPH (3.751,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů