Vzdělávání Semináře Detail semináře

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

17. 10. 2022

kód akce: 22213

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.

Cíl semináře

Seminář seznámí účastníky s problematikou „zadávání“ veřejných zakázek malého rozsahu a s povinnostmi, které ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu vyplývají:

  • Ze zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zzvz).
  • Z metodik k zzvz.
  • Z metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020.

Obsah semináře

  • Veřejné zakázky malého rozsahu:
  • Závazná pravidla vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nespolufinancované VZMR).
  • Pravidla plynoucí z metodických dokumentů k VZMR. Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
  • Závazná pravidla vyplývající z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (spolufinancované VZMR).
  • Obecný postup zadavatele.
  • Příklady z praxe – posouzení pochybení zadavatele.

Rozvrh semináře

09.00 - 15.00

Lektoři: Ing. Ajmová Markéta , JUDr. Matochová Lenka

Cena
člen ČIIA 2.650,- Kč bez DPH (3.207,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.300,- Kč bez DPH (3.993,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů