Vzdělávání Semináře Detail semináře

Zavádění a rozvoj Compliance management systému – praktický příklad České pošty

30. 5.

kód akce: 22118

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce compliance

Cíl semináře

je představit funkční koncept a jednotlivé části Compliance management systému, a na příkladu České pošty seznámit účastníky s tématy a praktickými zkušenostmi zaváděni a provozování jednotlivých prvků, postupů a prostředků CMS, reflektujících organizační strukturu, velikost a specifická rizika trestní odpovědnosti společnosti.

Obsah semináře

 • Kdy zavést Compliance management systém. 
 • Vnitřní a vnější kontext CMS.
 • Základní komponenty CMS.
 • Začlenění v organizační struktuře, hlavní a podpůrné složky/ činnosti.
 • Základní předpisový rámec CMS. 
 • Etický kodex ČP, způsob jeho sestavení a využívání v činnosti.
 • Linie prevence, detekce a reakce a jejich klíčové prostředky.
 • Zaměření compliance vzdělávání a komunikace. 
 • Compliance prověřování vybraných třetích stran. 
 • Compliance prověřování uchazečů o rizikové pracovní pozice.
 • Analýza, monitoring a aktualizace hodnocení rizik trestní odpovědnosti podniku. 
 • Vnitřní oznamovací systém ČP. 
 • Kontrolní činnosti Compliance.
 • Spolupráce s interním auditem ČP.
 • Roční hodnocení úrovně CMS. 
 • Zprávy o činnosti a výsledcích compliance pro vedení, dozorčí radu a veřejnost.

Rozvrh semináře

09.00 - 12.00

Lektoři: Ing. Brož Vladimír MBA, LL.M. , JUDr. Valenta Vladimír

Cena
člen ČIIA 1.800,- Kč bez DPH (2.178,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.250,- Kč bez DPH (2.723,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů