Vzdělávání Semináře Detail semináře

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

17. 5.

kód akce: 22108

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s majetkem státu.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou hospodaření a nakládání s majetkem státu a zorientovat se v právní úpravě týkající se této oblasti, tedy v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu.

Obsah semináře

  • Úvod do problematiky hospodaření a nakládání se státním majetkem.
  • Vybrané právní předpisy upravující oblast hospodaření s majetkem státu.
  • Nositelé majetkových práv státu (organizační složky státu a státní organizace).
  • Základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu a hlavní formy nakládání se státním majetkem.
  • Smluvní vztahy a nejčastější chyby ve smlouvách.
  • Kontrolní činnost při hospodaření s majetkem státu. 
  • Dotazy a diskuse.

Rozvrh semináře

09.00 - 15.00

Lektor: Mgr. Ing. Vácha Petr LL.M., MBA

Cena
člen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů