Vzdělávání Semináře Detail semináře

Registr smluv očima auditora

16. 5.

kód akce: 22105

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv.

Cíl semináře

Cílem semináře je podat účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obsah semináře je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností a díky tomu je seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

Obsah semináře

Zákon o registru smluv:

 • Povinné subjekty. 
 • Výjimky ze zákona. 
 • Typy smluv a jejich uveřejňování. 
 • Publikovaná metadata. 
 • Ochrana informací. 
 • Sankce.
 • Tipy a zkušenosti získané v praxi. 
 • Informační systém registru smluv. 
 • Proces uveřejňování smluv do registru smluv:
  – kdy uveřejňovat,
  – co uveřejňovat,
  – jak zajistit proces v organizaci. 

Související oblasti – co v organizaci nastavit:

 • Organizační nastavení. 
 • Oběh účetních dokladů. 
 • Veřejné zakázky. 
 • Kontraktace. 

Kontrola a audit plnění povinnosti: 

 • Registr smluv v rámci vnitřního kontrolního systému organizace. 
 • Interní audit a registr smluv. 
 • Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů.

 

Rozvrh semináře

09.00 - 15.00

Lektor: Bc. Kupská Petra

Cena
člen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů