Vzdělávání Semináře Detail semináře

Auditní zprávy optikou Standardů pro IA, jak na zjištění a doporučení

13. 5.

kód akce: 22102

ÚROVEŇ

Pro auditory s menšími zkušenostmi.

Určeno pro

Začínající interní auditory.

Cíl semináře

Formou interaktivního semináře budou přítomní účastníci seznámeni se strukturou a základními postupy při tvorbě a prezentaci závěrečné auditní zprávy s ohledem na požadavky Standardů IA. Budou probrána východiska pro identifikaci nedostatků při hodnocení a testování řídicího a kontrolního systému a pro formulaci auditních zjištění. Budou předvedeny jednoduché šablony pro formulaci zjištění, příčin, dopadů a doporučení IA.

Obsah semináře

  • Komunikace auditora formou závěrečné auditní zprávy.
  • Přístup k testování efektivnosti řídicích a kontrolních mechanismů.
  • Popis auditních zjištění na základě hodnocení a testování ŘKS.
  • Analýza a doporučovaná řešení, práce s nápravnými opatřeními managementu, monitoring plnění.

Rozvrh semináře

09.00 - 13.00

Lektor: Ing. Svoboda Rodan CIA, CICA, CRMA

Cena
člen ČIIA 1.900,- Kč bez DPH (2.299,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.370,- Kč bez DPH (2.868,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů