Vzdělávání Semináře Detail semináře

Audit GDPR

13. 5.

kód akce: 22101

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Cíl semináře

Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů. Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu GDPR.

Obsah semináře

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy ochrany osobních údajů a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu GDPR:

  • Právní rámec – GDPR a zákon o zpracování osobních údajů. 
  • Vysvětlení klíčových pojmů a principů GDPR: osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů, správce, zpracovatel, příjemce, subjekt údajů, zpracování osobních údajů, základní principy zpracování osobních údajů.
  • Práva subjektů osobních údajů, jejich uplatňování a vyřizování (právo na přístup k údajům, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů).
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (postavení, úkoly, postupy), pověřenec a IA, tři linie obrany. 
  • Příprava auditu GDPR – cíle auditu, zaměření auditu, analýza rizik, výběr vzorku, předběžné šetření.
  • Provádění auditu – postup pro provedení rozhovorů a testování. 
  • Desatero dobrého auditora – typická rizika a nedostatky – odpovědnost, principy zpracování, souhlasy, evidence činností zpracování, vyřizování požadavků, zpracovatelé a smlouvy s nimi atd. (riziko, způsob ověření, na čem ověřit). 
  • Ověření typických procesů v organizaci (např. personalistika a mzdy, nákup a zakázky, obchod, propagace a marketing, finance, IT, bezpečnost a kamery atd.). 
  • Diskuse

Rozvrh semináře

09.00 - 15.00

Lektor: Jahnová Lucie

Cena
člen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů