Vzdělávání Semináře Detail semináře

Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti

10. 5.

kód akce: 22095

ÚROVEŇ

Pro pokročilé auditory s orientací na informační a komunikační technologie.

Určeno pro

Seminář je určený pro vedoucí interního auditu, auditory kybernetické bezpečnosti, vedoucí oddělení IT a pracovníky IT odpovědní za řízení rizik.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy analýzy rizik v oblasti informačních a komunikačních technologií dle standardů ISO a COBIT s využitím běžně dostupných nástrojů (MS Excel).

Obsah semináře

  • Zásadní odlišnosti ve vnímání rizika mezi klasickým auditním přístupem a přístupem v oblasti IT.
  • Seznámení se s postupy analýzy rizik dle mezinárodních standardů ISO/IEC 27005, COBIT, atd. 
  • Příklad analýzy rizik s využitím nástroje MS Excel formou případové studie s přímým zapojením účastníků do identifikace, hodnocení a návrhu opatření.

Rozvrh semináře

09.00 - 16.00

Lektor: Ing. Grešl Petr

Cena
člen ČIIA 2.600,- Kč bez DPH (3.146,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.250,- Kč bez DPH (3.933,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů