Vzdělávání Semináře Detail semináře

Častá kontrolní zjištění v oblasti FKSP

9. 5.

kód akce: 22094

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací (ředitele, ekonomy a interní auditory) a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací.

Cíl semináře

Upozornit na problémy spojené s tvorbou a použitím fondu kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích.

Obsah semináře

1) Legislativní rámec:

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 2) Základní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu:

 • samostatný bankovní účet, 
 • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů, 
 • neexistence právního nároku na plnění z fondu, 
 • zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci,
 • nepeněžní plnění jako pravidlo, peněžní plnění jako výjimka, 
 • zákaz diskriminace.

3) Chyby v tvorbě fondu (výše základního přídělu).

4) Chyby při použití fondu:

 • zdravotní benefity, 
 • pořizování pracovních oděvů, 
 • pořizování dlouhodobého majetku (zlepšení pracovních podmínek, nepracovní aktivity), 
 • zápůjčky na bytové účely (změny staveb, nikoliv opravy),
 • peněžitý příspěvek na stravování, 
 • vstupenky na kulturní a sportovní akce,
 • dary.

Rozvrh semináře

09.00 - 14.00

Lektor: Ing. Sikora Petr

Cena
člen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.750,- Kč bez DPH (3.328,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů