Vzdělávání Semináře Detail semináře

Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce

3. 5.

kód akce: 22092

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost.

Obsah semináře

  • Představení veřejného zadávání – kontrolní postupy a vymáhání nesrovnalostí a úvod do veřejných zakázek. ■ Průběh zadávacího řízení (otevřené řízení).
  • Základní charakteristiky ostatních druhů řízení.
  • Bližší pohled na jednotlivé etapy zadávacího řízení.
  • Opravné prostředky a dohled nad oblastí veřejných zakázek.
  • Kontrolní listy pro zakázky.

Účastník semináře získá ucelený přehled základní přehled pravidel s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a pravidel Evropských strukturálních a investičních fondů (vč. připravovaného období 2021–2027). Součástí výkladu budou také možnosti kontroly zakázek a představení pomůcek, které k tomu lze využít. Lektor bude průběžně upozorňovat na typická zjištění ze své praxe, odkazovat na související konkrétní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předmětem bude také diskuse nad stanovováním výše sankcí za různé typy pochybení.

Rozvrh semináře

09.00 - 15.00

Lektor: Ing. Hartman Ondřej

Cena
člen ČIIA 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů