Vzdělávání Semináře Detail semináře

Jak zvládnout roli příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

1. 3.

kód akce: 22018

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Interní auditory, whistleblower protection officery, firemní ombudsmany, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných subjektů a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s právním rámcem ochrany oznamovatelů. Osvojit si dovednosti pro zvládnutí role příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Obsah semináře

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy ochrany oznamovatelů a osvojí si dovednosti a postupy nutné pro zvládnutí role příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů:

  • Právní úprava: směrnice a návrh zákona o ochraně oznamovatelů.
  • Vysvětlení klíčových pojmů a povinností: povinné subjekty, vnitřní oznamovací systém, oznamovatelé, ochrana před odvetnými opatřeními, oznámení – způsoby podání, správa, šetření a vyřizování oznámení, lhůty, uchování a ochrana údajů, podání oznámení u Ministerstva spravedlnosti, podmínky pro uveřejnění oznámení, sankce.
  • Příslušná osoba – předpoklady pro výkon role, nezávislost a povinnosti. 
  • Nastavení postupů a bezpečných kanálů pro příjem oznámení. 
  • Postupy pro šetření a vyřizování oznámení – předběžné posouzení oznámení, komunikace s oznamovatelem, vyhodnocení oznámení a formulace návrhů opatření, dokumentace případů. 
  • Zajištění ochrany totožnosti oznamovatele.
  • Tipy pro implementaci, nastavení vnitřních politik a směrnic a pro automatizaci procesu.
  • Diskuse.

Rozvrh semináře

09.00 - 12.00

Lektor: Mgr. Klika Stanislav CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP

Cena
člen ČIIA 1.700,- Kč bez DPH (2.057,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.120,- Kč bez DPH (2.565,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů