Vzdělávání Semináře Detail semináře

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z

21. 10. 2020

kód akce: 20259

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Vedoucí pracovníci / interní auditoři / manažeři / koordinátoři / vlastníci / analytici rizik a zájemci z podniků i veřejné správy potřebující koncentrovaný přehled moderní praxe řízení rizik s řadou praktických příkladů.

Cíl semináře

Podat ucelený a koncentrovaný přehled současné praxe komplexního řízení rizik. Uvést praktické ukázky a případové studie úspěšné praxe řízení rizik jak v podnicích, tak ve veřejné správě. Předat dlouhodobé zkušenosti z mnoha úspěšných projektů z oblasti řízení rizik (analýzy, návrhy, implementace, konsolidace, audity, školení) v podnicích a veřejné správě.

Obsah semináře

 • Základní pojmy, historie vzniku, podněty, přínosy a požadavky (např. zákonné).
 • Komplexní přístup k řízení rizik a jeho součásti.
 • Současné standardy nejlepší praxe řízení rizik, terminologie, klasifikace, členění rizik do skupin a kategorií – praktická ukázka.
 • Strategie, principy a politika řízení rizik v podnicích a veřejné správě. Příklad strategie a politiky pro podnik a veřejnou správu.
 • Organizace řízení rizik a její praktická realizace (tj. její prvky, aktéři a role, náplň činností, obvyklé zatížení, nezávislost, vazby na liniové řízení). Styčné body a spolupráce s IA. Příklad organizace v podniku a veřejné správě.
 • Cyklický průběh a fáze řízení rizik, hlavní procesy a činnosti.
 • Identifikace rizik v praxi (zdroje, postup, techniky). Katalog rizik. Praktický příklad katalogu.
 • Analýza rizik a jejich faktorů (zdrojů, příčin atd.), závislost rizik.
 • Hodnocení a měření významnosti rizik (kritéria, stupnice, základní metody).
 • Mapa rizik a její sestavení, grafické varianty mapy. Případová studie mapování rizik – podnik / veřejná správa.
 • Taktiky a postupy zvládání (zajišťování) rizik, návrh a realizace opatření.
 • Monitorování a vykazování, výkazy, postupy a evidence, funkce včasného varování, časový průběh cyklu řízení rizik – příklad souhrnného výkazu z praxe.
 • Řízení specifických rizik (např. provozních) a jejich integrace.
 • IT podpora řízení rizik – přehled IT řešení a softwaru, zálohování a přístup, praktické ukázky.
 • Dokumentace o řízení rizik (směrnice, manuály, jednací řády atd.).
 • Komunikace o řízení rizik, plán komunikace (příklad z praxe), vzdělávání.
 • Kultura řízení rizik v organizaci a její rozvoj, potlačení „rizikového“ chování.
 • Doporučený postup pro dosažení špičkové úrovně řízení rizik.
 • Audit a hodnocení dosažené úrovně komplexního řízení rizik – ukázka z praxe.
 • Praktické zkušenosti s realizovaných projektů – klíčové faktory úspěchu a hlavní překážky implementace, časté mýty a bludy o rizicích.
 • Doplňkové aktuální informační materiály ke komplexnímu řízení rizik.

Rozvrh semináře

09.00–13.00

Lektor: doc. Ing. Dudorkin Jiří CSc., MBA

Cena
člen ČIIA 1.390,- Kč bez DPH (1.682,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 1.890,- Kč bez DPH (2.287,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů