Vzdělávání Semináře Detail semináře

Registr smluv očima auditora

20. 10. 2020

kód akce: 20256

ÚROVEŇ

Pro začátečníky/pro pokročilé/Pro všechny úrovně

Určeno pro

Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv.

Cíl semináře

Cílem semináře je podat účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Obsah semináře je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů.
Současně seminář čerpá z praktických zkušeností a díky tomu je seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

Obsah semináře

 • Zákon o registru smluv.
 • Povinné subjekty.
 • Výjimky ze zákona.
 • Typy smluv a jejich uveřejňování.
 • Publikovaná metadata.
 • Ochrana informací.
 • Sankce.
 • Tipy a zkušenosti získané v praxi.
 • Informační systém registru smluv.
 • Proces uveřejňování smluv do registru smluv.
 • Kdy uveřejňovat.
 • Co uveřejňovat.
 • Jak zajistit proces v organizaci.
 • Související oblasti – co v organizaci nastavit:
 • Organizační nastavení.
 • Oběh účetních dokladů.
 • Veřejné zakázky.
 • Kontraktace. 
 • Kontrola a audit plnění povinnosti:
 • Registr smluv v rámci vnitřního kontrolního systému organizace.
 • Interní audit a registr smluv.
 • Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů.

Rozvrh semináře

09.00–15.00

Lektor: Bc. Kupská Petra

Cena
člen ČIIA 2.300,- Kč bez DPH (2.783,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.900,- Kč bez DPH (3.509,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů