Vzdělávání Semináře Detail semináře

Veřejné zakázky malého rozsahu

9. 10.

kód akce: 20246

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.

Cíl semináře

Seminář seznámí účastníky s problematikou „zadávání“ veřejných zakázek malého rozsahu a s povinnostmi, které ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu vyplývají:
Ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).
Z metodik k ZZVZ.
Z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

Obsah semináře

Veřejné zakázky malého rozsahu:

  • Závazná pravidla vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nespolufinancované VZMR).
  • Pravidla plynoucí z metodických dokumentů k VZMR.
  • Závazná pravidla vyplývající z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (spolufinancované VZMR).
  • Obecný postup zadavatele.
  • Příklady z praxe – posouzení pochybení zadavatele.

Rozvrh semináře

09.00–14.00

Lektoři: JUDr. Matochová Lenka , Ing. Ajmová Markéta

Cena
člen ČIIA 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.500,- Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů