Vzdělávání Semináře Detail semináře

Audit AML

9. 10. 2020

kód akce: 20245

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Cíl semináře

Účastníci se seznámí s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami.
Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML.

Obsah semináře

Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML:

  • Právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy.
  • Připravované změny: 5. AML směrnice a novelizace AML zákona.
  • Vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.
  • Audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting.
  • Diskuse.

Rozvrh semináře

09.00–16.00

Lektor: Mgr. Klika Stanislav CRMA

Cena
člen ČIIA 2.300,- Kč bez DPH (2.783,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů